Masterclass inkopen en aanbesteden in het sociaal domein

woensdag 13 maart 2019 - Masterclass aanbestedingsrecht I

Er is enorm veel gebeurd sinds de masterclasses van 2015 en 2017, die in het teken stonden van de betekenis van het aanbestedingsrecht voor de inkoop in het sociaal domein.

Zo lijkt het arrest Tirkkonen van het Hof van Justitie EU, in aanvulling op het arrest Falk Pharma, inmiddels verdere verduidelijking te hebben gebracht wat betreft de toepasselijkheid van de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor het sociaal domein. En wat ook al tijdens de masterclasses van 2015 en 2017 werd betoogd: het lijkt in dat kader inmiddels zinvol om een onderscheid te maken tussen een ‘echte’ aanbesteding in concurrentie enerzijds en inkoopmodellen als ‘het Zeeuws model’ en ‘bestuurlijk aanbesteden’ anderzijds (die tegenwoordig worden aangeduid met het paraplubegrip ‘open house’).

Een andere ontwikkeling die valt waar te nemen is dat gemeenten – onverplicht! – de Aanbestedingswet maar van toepassing blijven verklaren op inkooptrajecten die met behulp van het open house-model worden vormgegeven. Dat leidt in de praktijk tot diverse problemen, die het afgelopen anderhalf jaar een hausse aan jurisprudentie hebben opgeleverd. Wie die jurisprudentie leest, vraagt zich niet alleen af of gemeenten wel op het juiste spoor zitten met hun keuze voor het van toepassing verklaren van de Aanbestedingswet, maar ook of rechters niet een te strikte uitleg geven aan de bepalingen van die wet gegeven de keuze voor open house als het onderliggende inkoopmodel.

Een interessante ontwikkeling is verder dat rechters – ongeacht het door een gemeente gekozen inkoopmodel – bij de beantwoording van aanbestedingsrechtelijke vragen mede acht slaan op de doelstellingen van sociaal domein-specifieke bijzondere wetgeving (met name de Jeugdwet) en op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (met name het zorgvuldigheidsbeginsel). We zien dat vooral gebeuren in de context van proportionaliteitskwesties.

Tot slot lijkt het er op dat gemeenten in toenemende mate kiezen voor het inkoopmodel waarbij ‘echte’ aanbesteding in concurrentie plaatsvindt, ook in gevallen waarin dat misschien niet zo verstandig is. Dat heeft onlangs geleid tot een initiatiefwetsvoorstel van SGP/Groen Links om de ‘aanbestedingsplicht’ in het sociaal domein dan maar helemaal af te schaffen. Ook de Minister wil zich daar op Europees niveau sterk voor maken. Bij deze plannen kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst.

Kortom: er is alle aanleiding om tijdens een masterclass de impact van het aanbestedingsrecht op de inkoop in het sociaal domein opnieuw kritisch tegen het licht te houden. Dat stelt u hopelijk in staat in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken over de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van inkoopprocedures in het sociaal domein. Meer in het bijzonder kunt u na deze masterclass antwoord geven op de volgende vragen:

* in hoeverre valt inkoop in het sociaal domein nog onder de werkingssfeer van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet?
* waarom is het niet nodig om in het geval van een inkoop op basis van het open house-model de Aanbestedingswet van toepassing te verklaren? En wat is dan het alternatief?
* wanneer de Aanbestedingswet toch onverplicht van toepassing is verklaard op een inkoop op basis van het open house-model, hoe kan dan vervolgens niet alleen een (te) rigide maar ook een inconsistente toepassing van de Aanbestedingswet worden voorkomen, met name als het gaat om tussentijdse aanpassing van de inkoopprocedure en kwesties die betrekking hebben op het herstel van fouten in ‘inschrijvingen’?
* hoe zouden de doelstellingen van sociaal domein-specifieke bijzondere wetgeving (met name de Jeugdwet) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (met name het zorgvuldigheidsbeginsel) moeten doorwerken in de aanbestedingsrechtelijke beoordeling van gemeentelijke inkoopbeslissingen, met name als het gaat om de proportionaliteit van die beslissingen?

Sprekers
- Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en voorzitter CvAE
- Mr. drs. Tim Robbe, adviseur en advocaat bij Victor Advocaten Alkmaar

Data volgende masterclasses:
(inschrijven is al mogelijk, zie inschrijfformulier)
Masterclass Aanbestedingsrecht II (Doorschakelen naar een onderhandelingsprocedure na een ‘mislukte’ aanbesteding) - donderdag 13 juni 2019
Masterclass Aanbestedingsrecht III - dinsdag 10 september 2019
Masterclass Aanbestedingsrecht IV - donderdag 28 november 2019

Programma13.30 - 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 - 14.10 uur Opening mr. Sophie Prent
14.10 - 15.10 uur Inleiding prof. mr. Chris Jansen
15.10 - 15.25 uur Pauze
15.25 - 16.25 uur Inleiding mr. drs. Tim Robbe
16.25 - 16.30 uur Afronding
16.30 - 17.00 uur Borrel
Inhoudelijke coördinatie
Prof. mr. Chris Jansen , hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en voorzitter CvAE.
Mr. Sophie Prent , docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumWoensdag 13 maart 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Deze masterclass is ook toegankelijk voor inkoopprofessionals met een niet-juridische achtergrond.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist).
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht en zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis. De masterclasses sluiten goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Prijs€ 225,- per masterclass
€ 810,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 90,- korting)

Bent u alumni van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 205,- per masterclass
€ 765,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 55,- korting)
PuntenNOvA 2 PONoVa-2 klein logo
 

2 PWO
InschrijvenGa hier naar het inschrijfformulier.
Gerelateerde cursussen/leergangen- Cursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht (woensdag 26 juni 2019)
- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen