Masterclass aanbestedingsrecht III: Rapid Circular Contracting (RCC) in aanbestedingsrechtelijk perspectief (ONLINE)

Donderdag 26 november 2020

Titel: Rapid Circular Contracting (RCC) in aanbestedingsrechtelijk perspectief.

Sprekers:
- E. (Erick) Wuestman, adviseur circulaire economie bij KplusV
- M. (Matthijs) Mutsaers, advocaat bij Nysingh Advocaten

De nieuwste loot aan de stam van de verschillende inkoopmethodieken is Rapid Circular Contracting (RCC) of Rapid Impact Contracting (RIC). Deze methode is ontwikkeld door de Stichting Circulaire Economie en de idee is dat het voor de aanbestedende diensten met deze methode makkelijker wordt om circulair in te kopen. Bovendien zal het inkoopproces sneller verlopen en zal er meer ruimte zijn voor innovatie. Bij RCC of RIC wordt er – kort gezegd – een ‘samenwerkingsverband met de overheid’ aanbesteed. Hierbij vindt het gunnen van de opdracht niet plaats aan de hand van een programma van eisen maar op basis van een programma van ambities. Net als bij iedere nieuwe inkoopmethode is het altijd weer boeiend om na te gaan hoe de opzet en inrichting van het aanbestedingsproces dat op zo’n nieuwe methode is gebaseerd, zich verhoudt tot de regels van het Europees aanbestedingsrecht.

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de aanbestedingsrechtelijke aspecten van Rapid Circular Contracting problematiseren en doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die betrekking hebben op de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van een inkoop- en aanbestedingsproces op basis van Rapid Circular Contracting. Meer in het bijzonder kunnen zij antwoord geven op de volgende vragen:

•    Wat houdt ‘Rapid Circular Contracting’ (RCC) precies in en op welke (verschillende) manier(en) laat deze methode zich concreet vertalen naar het ontwerp van een inkoop- en aanbestedingsproces?
•    Welke (selectie)beslissingen zal een aanbestedende dienst in het inkoop- en aanbestedingsproces – gelet op het ontwerp daarvan op basis van RCC – moeten nemen en hoe zou hij vanuit het perspectief van de onderliggende principes en doelstellingen van RCC bij het nemen van die beslissingen in beginsel te werk moeten gaan?
•    Wat zijn de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden die een aanbesteder bij het nemen van de hiervoor bedoelde beslissingen in acht zal moeten nemen?
•    In hoeverre staan de op basis van de RCC methode te nemen procesbeslissingen op gespannen voet met de aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden?
•    Voor zover de hiervoor bedoelde procesbeslissingen aanbestedingsrechtelijk problematisch zijn, hoe zou daar eventueel aan kunnen worden tegemoetgekomen in het ontwerp van een op de RCC methode gebaseerd inkoop- en aanbestedingsproces?

Programma14.00-16.30 uur: Online college
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
Mr. Sophie Prent, docent en onderzoeker verbonden aan het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumDonderdag 26 november 2020
LocatieOnline via Meet Google.
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze masterclass op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy. Deze masterclass is ook toegankelijk voor inkoopprofessionals met een niet-juridische achtergrond.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht en zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis. De masterclass sluit goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Prijs€ 245,- per masterclass
€ 890,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses 

Bent u alumnus van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 215,- per masterclass
€ 805,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses 
PuntenNOvA 2 PONoVa-2 klein logo
2 PWO

Deze masterclass valt onder het hoofdrechtsgebied Aanbestedingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
InschrijvenGa hier naar het inschrijfformulier.
Gerelateerde cursussen/leergangen- Masterclass Aanbestedingsrecht IV
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Actualiteiten aanbestedingsrecht 
- Conflicthantering voor juristen
- Leergang Effectieve conflicthantering

- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen