Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III (ONLINE)

Lezing III - Pensioen bij scheiding en partnerpensioen

Rechtspraak over huidige Wet pensioenverevening. Vooruitblik naar nieuwe Wet pensioenverevening: wat is de inhoud en wat zijn de knelpunten, de complicaties bij huwelijkse voorwaarden en de fiscale effecten. Hiernaast: het partnerpensioen: huidige problemen en voorstellen voor nieuw partnerbegrip.

Sprekers en onderwerpen
Mr. Wim Thijssen, advocaat bij Thijssen pensioenadvocaten en buitenpromovendus bij de Vrije Universiteit.
• rechtspraak over huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding: wat zijn de problemen en hoe kunnen die worden voorkomen of opgelost.

Prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, Expertisecentrum Pensioenrecht, en advocaat bij DLA Piper.
• knelpunten bij het partnerpensioen: verschillende partneromschrijvingen, onverzekerd zijn in geval van risicopartnerpensioen, keuzemogelijkheden en informatie daarover en onbekendheid daarmee, het bijzonder partnerpensioen.

Esther Mulder en Birgit Geurtsen, pensioenjuristen bij PGGM.
• De gevolgen voor pensioenuitvoerders: de aanleiding en hoofdlijnen van het wetsvoorstel, knelpunten (waaronder positie ongehuwd samenwonenden) en aanbevelingen.

Bas Kortenbach, pensioenadviseur bij Next Level Pensioenadvies.
• De nieuwe regels over pensioenverevening bij scheiding: wat zijn de verschillen, complicaties bij huwelijkse voorwaarden, de civiele en fiscale effecten van vermogensverschuivingen, de implicaties voor partnerpensioen.

Datum woensdag 28 oktober 2020

Volgende lezing:

Programma14.00 - 17.00 uur: Online college
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Datumwoensdag 28 oktober 2020
LocatieOnline via Zoom.
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs €785,-
Alle prijzen zijn inclusief documentatiemateriaal. Geen BTW.
PuntenNoVa-2 klein logoNOvA 2 PO
VvPJ 2

Deze lezing valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze lezingen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Pensioenjuristen.
InschrijvenBanner PO abonnementenAanmelden kan via het online inschrijfformulier.
U kunt zich uiterlijk tot 27 oktober inschrijven.   
 
Gerelateerd aanbodActualiteitenlezingen Pensioenrecht IV
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Cursus Conflicthantering voor juristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Pensioenrecht