Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II (ONLINE)

Lezing II - Zorgplichten

Pensioenuitvoerders krijgen in toenemende mate te maken met zorgplichten. Ook voor de werkgever neemt het belang van zorgplicht in relatie tot pensioen toe.  In deze lezing worden de bronnen, de toepassing en de aandachtspunten besproken.

Sprekers en onderwerpen
Emile Soetendal, plv. directeur Pensioenfederatie
• Zorgambitie pensioenuitvoerders; een bestuurlijk besliskader.

Mr. Bianca van der Goes, advocaat bij Nauta Dutilh en mr. Sijbren Kuiper, advocaat bij Van Doorne
 •Zorgplicht pensioenuitvoerder; begrip, rechtspraak, belangrijke gebeurtenissen, pensioenakkoord.

Mr. Bas Degelink, advocaat bij DLA Piper
 • Zorgplicht werkgever, einde arbeidsovereenkomst, wijziging waardeoverdracht, overgang onderneming.

Datum woensdag 30 september 2020

Volgende lezingen:

Programma14.00 - 17.00 uur: Online college
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumWoensdag 30 september 2020
LocatieOnline.
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs €785,-
Alle prijzen zijn inclusief documentatiemateriaal. Geen BTW.
PuntenNoVa-2 klein logoNOvA 2 PO
VvPJ 2

Deze lezing valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze lezingen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Pensioenjuristen.
InschrijvenAanmelden kan via het online inschrijfformulier.
U kunt zich tot uiterlijk tot 29 september 2020 inschrijven. 
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbodActualiteitenlezingen Pensioenrecht III en IV
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
-
Cursus Conflicthantering voor juristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Pensioenrecht