Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I (ONLINE)

Lezing I - Pensioenakkoord - juridische vragen

Het pensioenakkoord is een feit, maar de uitvoering en implementatie zal nog met veel juridische vragen gepaard gaan. De houdbaarheid van de verplichtstelling, invaren en eigendomsrecht, gelijke behandeling en overgangsrecht, de positie van zelfstandigen. Deze middag bespreken deskundige sprekers de juridische vragen, knelpunten en mogelijke oplossingen.

Spreker en onderwerpen:
Emile Soetendal, Plv. Directeur van de Pensioenfederatie.
• De bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners, pensioenfondsen en pensioenfondsorganen: wie beslist waarover.

Edwin Schop, Associate partner bij Sprenkels & Verschuren.
• Het traject van wijziging van de pensioenregeling: valkuilen, do’s en dont’s .

Mr. Jorik van Zanden,
promovendus pensioenrecht bij de Universiteit Utrecht.
• Verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen: houdbaar onder contracten volgens Pensioenakkoord gelet op EU mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten.

Mr. Monique van der Poel,
promovendus aan de Vrije Universiteit, Expertisecentrum Pensioenrecht en verder o.a. lid van de voorbereidingsgroep stuurgroep Pensioenakkoord (VNO-NCW MKB NL).
• Invaren: wel/geen probleem met eigendomsrecht; het vervallen van individueel bezwaarrecht; invaren voor gepensioneerden; toetsingscommissie.

Prof. Dr. Erik Lutjens,
hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, Expertisecentrum Pensioenrecht, tevens advocaat bij DLA Piper.
• Gelijke behandeling op grond van leeftijd: op diverse punten is sprake van leeftijdonderscheid ; afschaffen doornseemethodiek, leeftijdafhankelijk toedelen van vermogen, overgangsrecht bestaande DC regelingen en looncompensatie bij directe overstap vanuit een bestaande regeling bij progressieve premie: is hier een rechtvaardiging voor.

Prof. Mr. Herman Kappelle,
hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, Expertisecentrum Pensioenrecht, werkzaam bij Aegon.
• De fiscaliteit bij de contracten volgens het Pensioenakkoord: invulling, overgangsrecht, afdoende en hanteerbaar?

Mr. Mark Boumans,
beleidsadviseur en senior pensioenjurist bij Montae & Partners.
• Pensioenakkoord en arbeidsmarkt, waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Datum woensdag 2 september 2020

Volgende lezingen:

Programma14.00 - 17.00 uur: Online college
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumWoensdag 2 september 2020
LocatieOnline.
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs € 805,-
Alle prijzen zijn inclusief materiaal. Geen BTW.
PuntenNoVa-2 klein logoNOvA 2 PO
VvPJ 2

Deze lezing valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze lezingen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Pensioenjuristen.
InschrijvenBanner PO abonnementenAanmelden kan via het online inschrijfformulier.
 
Gerelateerd aanbod- Actualiteitenlezingen Pensioenrecht II, III en IV
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Cursus Conflicthantering voor juristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Pensioenrecht