Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV (ONLINE)

Lezing IV - PEPP

De PEPP-Verordening inzake een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct is in juni 2019 aangenomen. De sprekers zullen ingaan op aard en karakter van het PEPP, de toegelaten uitvoerders, de specifieke positie van verzekeraars, diverse civiele en fiscale vraagstukken en de Nederlandse regelgeving tot uitvoering van de PEPP-Verordening.


Sprekers en onderwerpen
Prof. dr. Hans van Meerten, hoogleraar internationaal pensioenrecht RU Utrecht.
•    inhoud en aard van het PEPP, positie in tweede of derde pijler.

Prof. Yves Stevens, hoogleraar recht, coördinator pensioen programma, KU Leuven.
•     een visie op het PEPP vanuit Belgisch recht.

Prof. mr. Herman Kappelle, hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, Expertisecentrum Pensioenrecht, werkzaam bij Aegon.
•     de kansen en mogelijkheid van het PEPP voor verzekeraars.

Drs. Bas Dieleman, fiscaal en pensioenadviseur bij Loyens & Loeff, gastonderzoeker bij VU Expertisecentrum Pensioenrecht.
•    fiscale vraagstukken ten aanzien van het PEPP.

Datum woensdag 2 december 2020


Programma14.00 - 17.00 uur: Online college
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
advocaat bij DLA Piper
Datumwoensdag 2 december 2020
LocatieOnline via Zoom.
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-. Geen BTW.
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs €785,-. Geen BTW.
Alle prijzen zijn inclusief consumpties documentatiemateriaal.
PuntenNOvNoVa-2 klein logoA 2 PO
VvPJ 2

Deze lezing valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze lezingen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Pensioenjuristen.
InschrijvenAanBanner PO abonnementenmelden kan via het online inschrijfformulier.
U kunt zich uiterlijk tot 1 december 2020 inschrijven.

Gerelateerd aanbodJuridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Cursus Conflicthantering voor juristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Pensioenrecht