Gevolgen bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband (verdiepingscursus)

Gevolgen van attributie, delegatie en mandaat voor beslissen op bezwaar, beleidsregels, klachtbehandeling en WOB-verzoeken.

Vernieuwde cursusDecentrale overheden werken veelvuldig samen. Soms gebeurt dat publiekrechtelijk, in de vorm van een centrumregeling, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk openbaar lichaam, soms gebeurt dat privaatrechtelijk, met bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of coöperatie. In alle gevallen spelen vormen van taak- en bevoegdheidstoedeling. Dit kan via delegatie of mandaat. Op hoofdlijnen zijn de gevolgen hiervan vaak wel duidelijk, maar hoe zit het met een aantal specifieke bevoegdheden. Bevoegdheden die belangrijk zijn in het kader van de controle, maar zelf ook afgeleide bevoegdheden zijn.

Datum: dinsdag 26 november 2019.

Wie is er bevoegd klachten te behandelen bij een centrumregeling? En hoe zit dat bij een bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam? Kun je überhaupt klagen over de taakuitoefening door een coöperatie, stichting of vennootschap? Kan de bevoegdheid tot klachtbehandeling zelf ook gedelegeerd of gemandateerd worden? En hoe zit het met Wob-verzoeken? Moeten die gericht worden tot de opdrachtgevende gemeente (de deelnemer) of juist tot het samenwerkingsverband of de centrumgemeente? En hoe zit dat bij een coöperatie, stichting of vennootschap? Wie is bevoegd te beslissen omtrent bezwaarschriften? De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep hebben hieromtrent de laatste jaren meerdere uitspraken gedaan, die geanalyseerd zullen worden. En wie stelt nu eigenlijk het beleid vast? Of wie kan een bevoegdhedenovereenkomst sluiten?

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) en klachtrecht bij samenwerking. U kunt deze actuele kennis gebruiken in uw juridische praktijk.

Media
- Waar kan een mens tegenwoordig nog over klagen?
- Doolhof van klachtbehandeling bij overdracht taken 
- Bekendmakingen en registratie opnieuw op de schop

Praktische informatie

Programma13.00-13.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.30-18:00 uur: College
CursusleidingMr. Rob de Greef, partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag.Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DocentenMr. Rob de Greef, voornoemd
DatumDinsdag 26 november 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Maar ook voor juristen bij het Rijk die te maken hebben met vraagstukken van verzelfstandiging kunnen aanschuiven. Voorkennis van het bestuursrecht, met name titel 10.1 Awb, en van de verschillende samenwerkingsvormen wordt wel verondersteld.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNOvA logo 4 PONOvA 4 POPWO 4 PWO 4  
  
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier. Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.
Banner PO abonnementen
Gerelateerde cursussen/leergangenCursus Actualiteiten omgevingsrecht
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs 
Cursus Actualiteiten WGR (donderdag 12 december 2019)
Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht (maandag 16 december 2019)
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019) 
Conflicthantering voor juristen (woensdag 4 december 2019)