Cursus WNRA: Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de WNRA: Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.
Deze cursus wordt weer aangeboden op dinsdag 2 april 2019.
Ga hier naar de cursus Cursus WNRA: Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.