Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs

Datum: dinsdag 12 november 2019

Tijdens de cursus Arbeidsrecht in het onderwijs worden de belangrijkste jurisprudentie, literatuur en wetgeving behandeld op het gebied van sociale zekerheid, gelijke behandeling, arbeidsrecht en onderwijs cao’s. Het gaat om actualiteiten van het afgelopen half jaar op het terrein van arbeidsrecht in het onderwijs die voor uw dagelijkse praktijk van belang zijn. Er zal met name aandacht worden besteed aan de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor het onderwijs, aan de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs en aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Laatste in relatie tot het feit dat in het primair en voortgezet onderwijs nog geen nieuwe cao's zijn afgesloten. Tevens zal rechtspraak in onderwijszaken aan de orde komen uit met name het half jaar voorafgaand aan de cursusdatum.

Praktische informatie Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College
CursusleidingProf. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Docentenmr. M. Scholtes, gespecialiseerd advocaat Brussee Lindeboom
mr. W. Lindeboom, gespecialiseerd advocaat Brussee Lindeboom
DatumDinsdag 12 november 2019. Gaat zeker door!
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is gericht op rechtsbijstandverleners die het arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs toepassen. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
PrijsAbonnementen€ 405,- (geen BTW) inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO (deze cursus heeft betrekking op de rechtsgebieden arbeidsrecht en onderwijsrecht).
MfN 4      
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenU kunt zich vanaf 5 juli aanmelden via het online inschrijfformulier
Gerelateerd aanbodLeergang Arbeidsrecht
Leergang Onderwijsrecht
Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs (dinsdag 1 oktober 2019) 
Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) (maandag 18 november 2019) 
Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht (dinsdag 17 december 2019)
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019)
Conflicthantering voor juristen (woensdag 4 december 2019)