Cursus actualiteiten arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het onderwijs

Wat u écht moet weten over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en de gevolgen daarvan voor de onderwijs-cao's

Tijdens de cursus Arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het onderwijs worden de belangrijkste jurisprudentie, literatuur en wetgeving behandeld op het gebied van sociale zekerheid, gelijke behandeling, arbeidsrecht, onderwijs cao’s, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Het gaat om actualiteiten van het afgelopen half jaar op het terrein van arbeidsrecht in het onderwijs die voor uw dagelijkse praktijk van belang zijn. Datum: dinsdag 4 juni 2019.

Ter impressie zijn dit de onderwerpen najaar 2018, voor de cursus op 4 juni 2019 worden de onderwerpen nog geactualiseerd:
- het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (onder andere ketenbepaling, vervangers in het primair onderwijs, combinatiegrond en transitievergoeding);
- de cao voor het Primair Onderwijs (tijdelijke contracten, versobering WOPO);
- op handen zijnde wijzigingen in het Reglement Participatiefonds per 2019 en opnieuw per 2020;
- de cao voor het Voortgezet Onderwijs (positie onbevoegde docenten, vervallen afkoop WOVO);
- de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en de gevolgen daarvan voor de onderwijs-cao's;
- en natuurlijk weer veel rechtspraak, waarbij met name voorbeelden uit de onderwijsarbeidsrechtelijke praktijk zullen worden behandeld.

Leerdoel
Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken op het terrein van arbeidsrecht in het onderwijs. De belangrijkste zaken die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden worden belicht. Er is enige ruimte om ter plekke eigen onderwerpen in te brengen. Het geleerde is onmiddellijk toepasbaar in de praktijk. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn per deelgebied en trefwoord geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig terug te vinden is.
2017_beoordeling_docenten_83

Waardering
"Mooie voorbeelden uit de onderwijspraktijk en goede inhoudelijke discussie tussen de aanwezigen!"
In 2017 beoordeelden de deelnemers de docenten gemiddeld met een 8,3.

Praktische informatie Cursus actualiteiten arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het onderwijs

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College
CursusleidingProf. mr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenWorden nog bekend gemaakt.
DatumDinsdag 4 juni 2019.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is gericht op rechtsbijstandverleners die het arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs toepassen. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 405,- (geen BTW) inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleind
NOvA 4 PO
MfN 4    

Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbod- Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht - 18 december 2018
Leergang Arbeidsrecht
Leergang Onderwijsrecht