Online cursus Actualiteiten vluchtelingenrecht

Praktijkgerichte cursus vluchtelingenrecht, jurisprudentie en rechtspraak

Datum: dinsdag 8 december 2020

Inhoud van de online cursus
Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het vluchtelingenrecht. Allereerst behandelt Lieneke Slingenberg de opvang voor onder meer overlast gevende asielzoekers en asielzoekers uit veilige landen van herkomst. Daarnaast bespreekt zij de laatste jurisprudentie van het EHRM en HvJEU, zoals de zaken N.H. en anderen en B.G. en anderen tegen Frankrijk (EHRM) en Haqbin en LM (HvJEU). Martijn Stronks zal de nieuwe jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak bespreken over openbare orde en de glijdende schaal. Vervolgens spreekt Younous Arbaoui over gedwongen huwelijken in het asielrecht. Hierbij besteedt hij onder meer aandacht aan de recente ontwikkelingen rondom bescherming in de zin van artikel 7 Kwalificatierichtlijn. Marcelle Reneman sluit af met een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van asielprocedures, zoals het horen van asielzoekers en het waarderen van bewijs.

Leerdoel

De cursist krijgt een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse, Europese en internationale vluchtelingenrecht. Bovendien wordt een verdiepende analyse van deze ontwikkelingen gegeven. Daarnaast krijgen cursisten van docenten, maar ook van elkaar, handvatten om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan.

• u bent volledig op de hoogte de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het (inter)nationale vluchtelingenrecht
• u bent volledig op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie
• u kunt de nieuw verworven inzichten rechtstreeks in uw praktijk toepassen

Reacties van cursisten
"De cursus was prettig, vlot, prikkelend, informatief en praktisch!"
"Wat me het meeste aansprak was de interactie. We bespraken vragen als: Waar loopt men in de praktijk tegen aan? Welke kansen en mogelijkheden zijn er?"
''Diverse sprekers en verscheidenheid onderwerpen, diepgang.''

Praktische informatie actualiteitencursus Vluchtelingenrecht

Programma12.30 - 13.00 uur: ontvangst
13.00 - 14.00 uur: actualiteiten Opvang: Mr. dr. Lieneke Slingenberg
14.00 - 14.10 uur: pauze    
14.10 – 15.10 uur: actualiteiten Openbare orde: Mr. dr. Martijn Stronks
15.10 – 15.20 uur: pauze
15.20 – 16.20 uur: gedwongen huwelijken en vluchtelingrechtelijke bescherming: Mr. dr. Younous Arbaoui
16.20 – 16.30 uur: pauze
16.30 – 17.30 uur: actualiteiten Asielprocedure: Mr. dr. Marcelle Reneman
17:30 uur: afsluiting
CursusleidingMr. dr. Marcelle Reneman, universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenMr. dr. Marcelle Reneman
Mr. dr. Martijn Stronks
Mr. dr. Lieneke Slingenberg
Mr. dr. Younous Arbaoui

Datumdinsdag 8 december 2020
Locatie
DoelgroepDe cursus is gericht op advocaten en rechtshulpverleners in vreemdelingen- en migratiezaken en juristen werkzaam bij NGO’s. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO/RvR

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
InschrijvenU kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier.
Gerelateerd aanbod
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandeling en mediation voor juristen
Conflicthantering voor juristen
Juridisch schrijven    
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen