Online cursus Actualiteiten omgevingsrecht

Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Gaat definitief door!

Datum: donderdag 26 november 2020

Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht, met bijzondere aandacht voor de doorwerking van de Dienstenrichtlijn in de ruimtelijke ordening, het programma aanpak stikstof, actuele ontwikkelingen in de m.e.r.-jurisprudentie en de Omgevingswet. 

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus kan een cursist direct in zijn praktijk/werk de laatste jurisprudentie toepassen en is de cursist op de hoogte van systematiek en stand van zaken van de Omgevingswet.

Reacties van cursisten

"Cursus op hoog niveau!"
"Zeer relevant en actueel"
''Update van actuele jurisprudentie en ontwikkelingen''

Cursusleider Jan van Oosten:
‘’Deze cursus is ontwikkeld om professionals voorop te laten lopen in hun kennis van het omgevingsrecht. Voortdurende ontwikkelingen en (Europese) regelgeving en jurisprudentie maken een actueel inzicht in het omgevingsrecht van groot belang voor de praktijk. In drie uur onderwijs bent u weer helemaal bij in de actuele stand van zaken in het omgevingsrecht. Na de volgen van de cursus kunnen de deelnemers de actuele jurisprudentie en regelgeving toepassen in de praktijk en krijgen daarnaast een goede overview van het omgevingsrecht.’’

Praktische informatie cursus actualiteiten omgevingsrecht

Programma13.00-14.00 online college
14.00-14.10 pauze
14.10-15.10 online college
15.10-15.20 pauze
15.20-16.20 online college
Cursusleiding/docentMr. Jan van Oosten, advocaat omgevingsrecht bij Stibbe Amsterdam
Mr. Anne-Marie Span, advocaat omgevingsrecht bij Stibbe Amsterdam
DatumDonderdag 26 november 2020
LocatieOnline via Meet Google.
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht of het OM. Juristen bij gemeenten, provincies en waterschappen (waaronder ambtenaren en bestuurders) die betrokken zijn bij de (gevolgen van) de nieuwe Omgevingswet. En personen werkzaam bij geografische adviesbureaus.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping/Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
Prijs€ 295,- inclusief cursusmateriaal. Geen BTW.
PuntenNoVa-3 verkleindNOvA 3 PO

Deze cursus valt onder het hoofdrechtsgebied Bestuursrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
InschrijvenU kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier.  Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.
Gerelateerde cursus/leergangen
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Actualiteiten WGR
- Conflicthantering voor juristen
- Actualiteiten bestuurs(proces)recht
- Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
 - Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs 
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen 
- Leergang Sport & Recht
VU School of Governance leergangen:
Opleiding Bouwen van veilige wijken
Leergang De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
Incompany    Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.