Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs

Datum: donderdag 19 november 2020

Tijdens de cursus Arbeidsrecht in het onderwijs worden de belangrijkste jurisprudentie, literatuur en wetgeving behandeld op het gebied van sociale zekerheid, gelijke behandeling, arbeidsrecht en onderwijs cao’s. Het gaat om actualiteiten van het afgelopen jaar op het terrein van arbeidsrecht in het onderwijs die voor uw dagelijkse praktijk van belang zijn. Er zal met name aandacht worden besteed aan de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor het onderwijs, aan de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs en aan de verschillende onderwijs-cao's die in het afgelopen jaar tot stand zijn gekomen.

Tevens zal rechtspraak in onderwijszaken uit het jaar 2020 aan de orde komen. Wij noemen een paar casussen:
- een docent heeft een arbeidsovereenkomst met daarnaast een tijdelijke uitbreiding. Kan die altijd zomaar weer worden beëindigd? En verschilt dat nog per onderwijssector?
- een docent is arbeidsongeschikt voor haar functie, maar kan wel weer voor de volledige werktijd als administratief medewerker aan de slag. Daarin verdient zij uiteraard wel minder. Heeft zij voor het verschil recht op een transitievergoeding?

Willem Lindeboom heeft meer dan dertig jaar ervaring met adviseren en procederen in onderwijszaken. Hij geeft de actualiteitencursus inmiddels ook alweer vijftien jaar. Zijn kantoor Brussee Lindeboom Advocaten is helemaal gespecialiseerd in onderwijszaken. Cursusleider is Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit.

Praktische informatie Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College
CursusleidingProf. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Docentmr. W. Lindeboom, gespecialiseerd advocaat Brussee Lindeboom
DatumDonderdag 19 november 2020
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is gericht op rechtsbijstandverleners die het arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs toepassen. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
PrijsAbonnementen€ 445,- (geen BTW) inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO (deze cursus heeft betrekking op de rechtsgebieden arbeidsrecht en onderwijsrecht).
MfN 4      
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenU kunt zich vanaf 5 juli aanmelden via het online inschrijfformulier
Gerelateerd aanbodLeergang Arbeidsrecht
Leergang Onderwijsrecht
Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs
Juridisch schrijven
Conflicthantering voor juristen