Online Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel

Datum: woensdag 27 mei 2020 GEANNULEERD, nieuwe datum volgt in juni a.s.
(Voorheen Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs)

Leraren en andere werknemers in het onderwijs hebben ook anno 2020 nog steeds een specifieke arbeidsrechtelijke positie. Tijdens deze masterclass wordt tekst en uitleg gegeven over specifieke elementen van die rechtspositie, die nu vooral nog gevonden wordt in de verschillende onderwijs-cao’s maar die hun wortels vinden in het verschil tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. Naast de rechtspositie komen aan de orde onder meer de Algemene wet gelijke behandeling en de regeling van de medezeggenschap van het onderwijspersoneel.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
•    openbaar en bijzonder onderwijs: niet of nauwelijks meer verschil in rechtspositie;
•    opzegging wegens handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is met de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school;
•    de rechtspositie van de statutair bestuurder in het onderwijs;
•    commissies van beroep;
•    werknemer en klachtencommissie;
•    medezeggenschap van het onderwijspersoneel;
•    specifieke arbeidsrechtelijke elementen uit de onderwijs-cao's;
•    eigen risicodragerschap van schoolbesturen in geval van werkloosheid en het Participatiefonds in het primair onderwijs.

Bij dit alles wordt een typische ontslagzaak in het onderwijs als casus gehanteerd.

In 2019 beoordeelden de deelnemers de docenten gemiddeld met een 8,1.

Leerdoel

Na het volgen van deze masterclass bent u op de hoogte van de specifieke arbeidsrechtelijke positie van het onderwijspersoneel. Er is ruimte om ter plekke eigen onderwerpen in te brengen. Het geleerde is onmiddellijk toepasbaar in de praktijk. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn per deelgebied en trefwoord geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig terug te vinden is.

Praktische informatie Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel

Programma13.00-14.00 uur: online college
10 min pauze
14.10-15.10 uur: online college
10 min pauze
15.20-16.20 uur: online college
CursusleidingProf. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU
Docentenn.n.b.
DatumWoensdag 27 mei 2020. GEANNULEERD nieuwe datum volgt in juni a.s.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is gericht op rechtsbijstandverleners die het arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs toepassen. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 335,- (geen BTW) inclusief cursusmateriaal.
PuntenNoVa-3 verkleindNOvA 3 PO (deze cursus heeft betrekking op de rechtsgebieden arbeidsrecht en onderwijsrecht).
MfN 3    

Deze cursus valt onder het hoofdrechtsgebied Onderwijsrecht en Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Mediators Federatie Nederland.
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.  
Gerelateerd aanbod- Actualiteiten onderwijsrecht
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
Leergang Arbeidsrecht
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Sociaal Zekerheidsrecht