Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs

GEANNULEERD

Het one-tiermodel en de positie van de interne toezichthouder in de vorm van een raad van toezicht krijgen een wettelijke basis in boek 2 van Burgerlijk Wetboek. De wettelijke basis van deze bestuursmodellen voor verenigingen en stichtingen geldt algemeen en kan ook gevolgen hebben voor de juridische organisatie van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de masterclass bespreken docenten bestuurlijke modellen in het algemeen en de toepassing in het onderwijs in documenten. Niet eerder kwamen de modellen in de onderwijswetgeving en het bredere verband van het rechtspersonenrecht geïntegreerd aan bod. De cursus is daarom aan te bevelen voor bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen, juristen, adviseurs, notarissen en advocaten.

Programma
13.00-13.45 uur: Inleiding in het algemene rechtspersonenrecht, de verhouding tot de onderwijswetgeving en de rol/betekenis van governancecodes. Bespreking van algemeen  gangbare bestuursmodellen (instructiemodel, raad van toezichtmodel, algemeen/dagelijks bestuursmodel, one tiermodel)
13.45-14.00 uur: Vragen
14.00-14.45 uur: Rechtsvormen met de focus op de stichting als bevoegd gezag; Aandacht wordt besteed aan de stichting voor bijzonder onderwijs, de stichting voor openbaar onderwijs, de stichting die zowel openbare als bijzondere scholen in stand houdt, als ook de stichting die een samenwerkingsschool bestuurt.
14.45-15.00 uur:Vragen
15.00-15.30 uur: koffie/thee
15.30-16.15 uur: Statuten en reglementen: het opstellen van een managementstatuut, bestuursreglement, delegatie en mandaat, wie komt in welk bestuursmodel de bevoegdheid tot goedkeuring/vaststellen van besluiten toe.
16.15 -16.30 uur: Vragen
16.30-17.15 uur: Recente ontwikkelingen: het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen: tegenstrijdig belang en aansprakelijkheid van bestuurders.
17.15-17.30 uur: Vragen

In de cursus is voldoende ruimte voor vragen van /discussie met de deelnemers. Ook kunnen deelnemers vooraf (tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus) casusposities aanleveren. In het geval er te veel casus worden aangereikt, maken de docenten daarvan een selectie.

Docent Helen Overes:
''Na de masterclass zijn bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen, juristen, adviseurs, notarissen en advocaten en andere cursisten in staat een verantwoorde inschatting te maken van de aandachtspunten bij het opstellen van de belangrijkste governancedocumenten. Dit in verband met de bekostigingsvoorwaarden voor schoolbesturen en het toezicht op de naleving door de overheid.’’

Praktische informatie Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17.30 uur: College
CursusleidingProf. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU
Docentenmr. Helen Overes en mr. Thérèse Penders
DatumDonderdag 1 oktober 2020 GEANNULEERD
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is gericht op rechtsbijstandverleners die het arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs toepassen. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
PrijsAbonnementen€ 395,- (geen BTW) inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO (deze cursus heeft betrekking op de rechtsgebieden arbeidsrecht en onderwijsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten).

Deze masterclass valt onder het hoofdrechtsgebied Onderwijsrecht en Burgerlijk procesrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.  
Gerelateerd aanbod- Cursus Juridisch schrijven en argumenteren 
- Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
-
Cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
- Cursus Conflicthantering voor juristen
- Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel
- Actualiteiten onderwijsrecht 
Leergang Arbeidsrecht
Leergang Onderwijsrecht
- Leergang Effectieve conflicthantering