Cursus bestuurs- en migratierecht: De Afdeling bestuursrechtspraak gaat om!

Een nieuwe koers bij beleidsregels en herhaalde aanvragen - 7 februari 2017


De Afdeling bestuursrechtspraak is om! Zij heeft het ne bis in idem-beoordelingskader voor rechters in herhaalde aanvragen afgeschaft. Daarnaast heeft zij geoordeeld dat bij de beoordeling van de evenredigheid van de toepassing van een beleidsregel voortaan ook omstandigheden moeten worden betrokken die al in die beleidsregel zijn verdisconteerd. Belangrijke ontwikkelingen voor iedereen die werkzaam is op het gebied van het bestuursrecht. In deze cursus worden deze ontwikkelingen besproken vanuit het perspectief van het algemeen bestuursrecht en het migratierecht. Daarbij komt aan de orde hoe beide rechtsgebieden elkaar hebben beïnvloed. Beoefenaars van het algemene bestuursrecht zullen de wijzingen in de jurisprudentie beter begrijpen als ze de migratierechtelijke achtergrond beter kennen. Migratierecht juristen zullen de wijzigingen beter begrijpen als ze de algemeen bestuursrechtelijke aspecten beter kennen.

Leerdoel:
De cursist raakt op de hoogte van de achtergrond en strekking van de recente jurisprudentie op het gebied van herhaalde aanvragen en beleidsregels. Bovendien leert de cursist wat de gevolgen zijn van deze jurisprudentie voor zowel de praktijk van het algemeen bestuursrecht en als die van het migratierecht.

 

Programma

13.30 - 14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00 - 14.45 uur: Herhaalde aanvragen: algemeen bestuursrecht
14.45 - 15.30 uur: Herhaalde aanvragen: migratierecht
15.30 - 15.45 uur: Pauze
15.45 - 16.30 uur: Beleidsregels: algemeen bestuursrecht
16.30 - 17.15 uur: Beleidsregels: migratierecht
17.15 uur: Einde cursus   

CursusleidingMr. dr. Marcelle Reneman, universitair docent sectie migratierecht van de afdeling Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenMr. dr. Richard Neerhof, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. mr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. dr. Marcelle Reneman, voornoemd  
Prof. mr. Thomas Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Datumdinsdag 7 februari 2017
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
Zaal: Agora 2.
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht en andere academische juristen. Zowel de algemene bestuursrecht praktijk als de migratierecht praktijk
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Prijs€ 305,- inclusief cursusmateriaal en consumpties (de Vroegboekkorting van € 40,- geldt niet voor deze cursus).
PuntenNOvA 3 PO, RvR
NoVa-3 verkleind

Inschrijven

U kunt zich direct aanmelden via het online inschrijfformulier.

Juridische cursussen en opleidingen - direct inschrijven