Online cursus: actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkoopprofessionals

Online middagcursus aanbestedingsrecht voor juristen en inkoopprofessionals

Datum: Donderdag 2 juli 2020

Deze halfjaarlijkse cursus ontsluit de volledige aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie die is gepubliceerd in de periode van 1 november 2019 tot 1 mei 2020. De cursus sluit naadloos aan op de vorige editie van 11 december 2019. Alle jurisprudentie (ca. 100 uitspraken) wordt thematisch geordend en beschikbaar gesteld door middel van een praktisch en toegankelijk naslagwerk. Daarvan worden de 50 meest interessante besproken tijdens de cursus. Dat gebeurt eveneens thematisch, waarbij te denken valt aan onderwerpen als: aanbestedingsplichtige opdrachten, private aanbestedingen; transparantiegebreken; proportionaliteitsgebreken; Grossmann-verweer; motivering van de gunningsbeslissing; herstel van fouten in inschrijvingen; intrekking van de aanbesteding; wezenlijke wijzigingen; rechtsbescherming, etcetera.

L
eerdoel
Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in concrete praktijksituaties beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het beoordeling_cursus_83aanbestedingsrecht.

Reacties en waardering van cursisten
"Grondige analyse van de jurisprudentie; levert direct toepasbare kennis op!"
"Heel helder gepresenteerd. Actueel. Het inzicht dat je krijgt in de verschillende visies is echt op academisch niveau."
"Het is een leuke laagdrempelige manier om weer up-to-date te geraken."
"Wat me met name aansprak waren de diepgang van het besprokene en de excellente opzet van het cursusmateriaal, waardoor dit als goed naslagwerk fungeert."

Cursusleider Chris Jansen:
Chris_jansen‘’Juristen en andere professionals die zich met de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures bezighouden vinden het lastig om te voorspellen of de beslissingen die aanbestedende overheden in dat kader nemen de toets van het gereguleerde aanbestedingsrecht kunnen doorstaan. Het is achteraf heel makkelijk om over een concreet geval te oordelen wanneer de rechter eenmaal gesproken heeft. Maar vooraf voorspellen hoe het kwartje juridisch zal vallen blijkt voor velen een stuk lastiger. De doelgroep van deze cursus is er bij gebaat om zoveel mogelijk voorbeeldgevallen uit de actuele praktijk voorgelegd (en verklaard) te krijgen. Op basis daarvan zullen zij namelijk beter in staat zijn om in hun eigen adviespraktijk te voorspellen hoe de toepassing van de regels in een concreet geval waarschijnlijk zal uitpakken.’’

Praktische informatie

Programma13.00-14.00 uur: online college
10 min pauze
14.10-15.10 uur: online college
10 min pauze
15.20-16.20 uur: online college
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
DocentenProf. mr. Chris Jansen, voornoemd.
Prof. mr. E. (Elies) Steyger, hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumDonderdag 2 juli 2020
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ook voor inkoopprofessionals met een niet-juridische achtergrond met voldoende kennis van het aanbestedingsrecht is deze cursus uitermate geschikt. 
NiveauVerdieping /Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
PrijsAbonnementen€ 445,- inclusief cursusmateriaal
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO
PWO 4
Deze cursus valt onder het hoofdrechtsgebied Aanbestedingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
InschrijvenU kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier
Gerelateerde leergangen/masterclassesMasterclasses Aanbestedingsrecht I, II, III en IV
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang De gemeentejurist van de toekomst
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
IncompanyDeze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.