Online Cursus actualiteiten onderwijsrecht

Raak op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen

Datum: donderdag 25 juni 2020. 

Deze cursus biedt u een actueel overzicht van de veranderingen in de wet- en regelgeving en recente jurisprudentie in het onderwijs. De onderwijswetten zijn belangrijk voor de rechten en plichten van leerlingen, ouders en studenten en vormen ook hét juridisch kader voor schoolbesturen en schoolleiders. In deze cursus wordt ingegaan op (aanstaande) wetswijzingen en jurisprudentie. Kernthema’s daarbij zijn in ieder geval: burgerschap, het stichten van nieuwe scholen, governance, passend onderwijs en ontwikkelingen in de rechtsbescherming van leerlingen en studenten.

Leerdoel
De cursist is na afloop op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsrecht. De cursist kan deze kennis in de praktijk van rechtsbijstandverlening, advisering en beleidsontwikkeling toepassen. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn per deelgebied geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig terug te vinden is.

Waardering
"Fijn om een update te krijgen aan de hand van recente casussen!"
''Verscheidenheid aan onderwerpen''
''Korte tijdsinvestering, maar veel kennis opgedaan''


Programma13.00-14.00 uur: online college
10 min pauze
14.10-15.10 uur: online college
10 min pauze
15.20-16.20 uur: online college
Cursusleider    
Prof. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije
Universiteit Amsterdam
DocentenMr. dr. Martijn Nolen, Hoofd Juridische Zaken aan Tilburg University
Prof. dr. Renée van Schoonhoven,
hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DatumDonderdag 25 juni 2020.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, rechtsbijstandverleners, (beleids)medewerkers van gemeentelijke, regionale en bijzondere onderwijsorganisaties, in onderwijsrecht geïnteresseerde belangstellenden.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauBasis/Verdieping (enige basiskennis vereist)
PrijsAbonnementen€ 335,- inclusief cursusmateriaal
PuntenNOvA 3 PO NoVa-3 verkleind
 
Deze cursus valt onder het hoofdrechtsgebied Onderwijsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Inschrijven    Klik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.  
Gerelateerde cursus en leergangenJuridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Rechtspersonen in het onderwijs
- Rechtspositie Onderwijspersoneel
- Leergang Arbeidsrecht
- Leergang Onderwijsrecht
- Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Incompany    Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.