Online cursus actualiteiten WGR

In 1 middag op de hoogte van de laatste wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

GAAT DEFINITIEF DOOR!

Datum: maandag 16 november 2020.

Het recht rond intergemeentelijke samenwerking is weer in beweging. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs haar wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de democratische legitimatie binnen het stelsel van verlengd lokaal bestuur. Dit wetsvoorstel is de rode draad van de actualiteitencursus.

Maar er gebeurt meer. Ondanks nam de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet elektronische publicaties aan. Dat voorstel heeft ook gevolgen voor de bekendmaking van gemeenschappelijke regelingen, voor besluiten die in het kader van gemeenschappelijke regelingen worden genomen en voor de registratieverplichtingen. Lees hier een blog van Rob de Greef over dit onderwerp, dat hij schreef voor Gemeente.nu

Ook aanstaande wetsvoorstellen rond verbetering van participatie en integriteit hebben gevolgen voor gemeenschappelijke regelingen. En welke zaken missen nu eigenlijk in alle voorstellen? Ook op die vragen gaan we in. Tot slot nog een klein doorkijkje naar recente Europese jurisprudentie (aanbestedingsrecht) die gevolgen heeft voor gemeenschappelijke regelingen.

Meer dan genoeg materie voor een interessante Actualiteitencursus!

Media
Lees hier het artikel van Rob de Greef over de consultatieversie van dit voorstel, dat hij schreef in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
Hier vindt u een tweetal rapporten die ten grondslag lagen aan het wetsvoorstel
Hier vindt u nog een recent gepubliceerde knelpuntenanalyse rond de Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen.

Reacties deelnemers
''Combinatie theorie en praktijkvoorbeelden.''
''Voldoende diepgang, heldere uitleg en presentatie.''

Praktische informatie

Programma13.00-14.00 online college
14.00-14.10 pauze
14.10-15.10 online college
15.10-15.20 pauze
15.20-16.20 online college
CursusleidingMr. Rob de Greef, partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag. Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DocentenMr. Rob de Greef, voornoemd
DatumMaandag 16 november 2020
LocatieOnline via Meet Google.
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Maar ook voor juristen bij het Rijk die te maken hebben met vraagstukken van verzelfstandiging kunnen aanschuiven. Voorkennis van het bestuursrecht, met name titel 10.1 Awb, en van de verschillende samenwerkingsvormen wordt wel verondersteld. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauBasis
Prijs€295,- inclusief cursusmateriaal
PuntenNOvA 3 PO NoVa-3 verkleind

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier. Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.
Banner PO abonnementen
Gerelateerde cursussen/leergangenCursussen
Cursus Actualiteiten omgevingsrecht
Cursus Conflicthantering voor juristen
Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht
Leergangen
Leergang wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs  
Leergang Sport & Recht
VU School of Governance leergangen:
Opleiding Bouwen van veilige wijken
Leergang De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
Professionele vaardigheidscursussen
Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Cursus Juridisch schrijven en argumenteren
Cursus Conflicthantering voor juristen