Actualiteiten vluchtelingenrecht

23 november 2017- GAAT ZEKER DOOR!

Het vluchtelingenrecht staat volop in de aandacht en de ontwikkelingen gaan snel. In deze cursus komen de meest actuele ontwikkelingen in het vluchtelingenrecht aan de orde. U verdiept uw kennis over het vluchtelingenrecht en krijgt een overzicht van de huidige stand van zaken.

Aan de hand van actuele casussen bespreken we vanuit verschillende invalshoeken wat er nu speelt in het vluchtelingenrecht. Ook behandelen we nieuwe ontwikkelingen in jurisprudentie en rechtspraak.
Tijdens de cursus geven onze deskundige docenten hun analyse van actuele ontwikkelingen in het Nederlandse, Europese en internationale vluchtelingenrecht.

Onderwerpen

  • Ontwikkelingen ex nunc rechterlijke toets en herhaalde asielaanvragen
  • Actualiteiten Dublinverordening
  • Paposhvili: betekenis en implementatie in de Nederlandse rechtspraktijk
  • Medische advisering in de asielprocedure

Leerdoel
De cursist krijgt een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse, Europese en internationale vluchtelingenrecht. Bovendien wordt een verdiepende analyse van deze ontwikkelingen gegeven. Daarnaast krijgen cursisten van docenten, maar ook van elkaar, handvatten om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan.

• u bent volledig op de hoogte de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het (inter)nationale vluchtelingenrecht
• u bent volledig op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie
• u kunt de nieuw verworven inzichten rechtstreeks in uw praktijk toepassen

Programma09.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
09.30-17:00 uur: College, klik hier voor het programma.
CursusleidingMr. dr. Marcelle Reneman, universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenProf. mr. Hemme Battjes, hoogleraar Europees asielrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. dr. Marcelle Reneman,
voornoemd
Mr. dr. Lieneke Slingenberg, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht en Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DatumDonderdag 23 november 2017.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is gericht op advocaten en rechtshulpverleners in vreemdelingen- en migratiezaken. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 580,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-6 verkleind

NOvA 6 PO
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen