Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Dinsdag 18 december 2018

Wilt u op een efficiënte en tegelijk grondige manier op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht? Dan is de cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht van de VU Law Academy zeker iets voor u!

Het bestuursrecht is voortdurend in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In deze cursus behandelen we actuele ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, inclusief het bestuursprocesrecht. Aan de hand van recente wetgeving en jurisprudentie nemen we u mee langs actuele ontwikkelingen in  het bestuurs(proces)recht. Houd uzelf scherp met deze cursus.
Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen uit het algemeen bestuursrecht uitgebreid behandeld. Ook bespreken we de laatste wetswijzigingen en gaan we in op recente uitspraken van bestuursrechters. De uitleg wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk. Als u de cursus hebt gevolgd, bent u weer helemaal bij.

Onderwerpen
Aan de orde komen:
• basis begrippen Awb (bestuursorgaan, besluit en belanghebbende)
• procedurele en materiële normen voor besluitvorming (hoofdstuk 3; titel 4.1 Awb)
• de belangrijkste leerstukken van het handhavingsrecht (hoofdstuk 5)
• het bestuursprocesrecht (hoofdstuk 6 tot en met 8)
• overheidscontractenrecht
• het overheidsaansprakelijkheidsrecht (schadevergoeding bij onrechtmatige bestuurshandelingen en nadeelcompensatie bij rechtmatige bestuurshandelingen)

Leerdoel
Na deze cursus bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het algemeen deel van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Na afloop van de cursus kunt u de nieuw verworven inzichten rechtstreeks in uw eigen praktijk toepassen.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College, hierin worden bovengenoemde thema's behandeld.
CursusleidingProf. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenDr. mr. Pim Huisman, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Richard Neerhof, voornoemd.
DatumDinsdag 18 december 2018
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleind
NOvA 4 PO 

InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbod

Cursus Effectieve conflicthantering en mediation - 12 november 2018
Cursus Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) - 26 november 2018
Controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 12 december 2018
Cursus Actualiteiten omgevingsrecht - 20 december 2018

Leergang Onderwijsrecht - start 26 september 2018
Leergang De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering - start 30 oktober 2018
Leergang Decentrale verordeningen - start 8 november 2018
Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden - start 29 oktober 2018