Online cursus actualiteiten aanbestedingsrecht

Middagcursus aanbesteden voor juristen en inkopers

Gaat definitief door!

Datum: woensdag 9 december 2020

Deze cursus besteedt aandacht aan de belangrijkste actuele Europese en nationale ontwikkelingen wat betreft wetgeving, beleid, rechtspraak en literatuur op het terrein van het aanbestedingsrecht.
In ieder geval bevat de reader alle aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie van het HvJ EU en de nationale rechter die is gepubliceerd in de periode vanaf 1 mei 2020.

De belangrijkste van die jurisprudentie zal tijdens de cursus worden besproken, gerangschikt naar de volgende thema’s:
1. Schending van een eventuele aanbestedingsplicht (aanbestedingsplichtige diensten en aanbestedingsplichtige overeenkomsten).
2. Gebondenheid aan beginselen van aanbestedingsrecht in beperkt gereguleerde overheidsaanbestedingen (afdelingen 1.2.3 en 1.2.4 Aw 2012).
3. Gebondenheid aan de beginselen van aanbestedingsrecht in private aanbestedingen (‘KLM/CCC’).
4. Transparantiebeginsel: uitleg van door de aanbesteder gestelde (vermeend) onduidelijke eisen en criteria (‘Succhi di Frutta’).
5. Transparantiebeginsel: capita selecta.
6. Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie: capita selecta.
7. Proportionaliteitsbeginsel: capita selecta.
8. Klachtplicht van de gegadigde/inschrijver in het geval van door de aanbesteder gemaakte procedurefouten (‘Grossmann’).
9. Schending van wettelijke verplichtingen die niet op de beginselen van aanbestedingsrecht zijn gebaseerd (art. 1.4 lid 2; art. 1.5; art. 1.6; art. 2.114 Aw 2012).
10. Herstel en/of wijzigingen van aanmeldingen (als gegadigde) en inschrijvingen (‘SAG’ en ‘Manova’).
11. Strategische, manipulatieve, irreële en abnormaal lage inschrijvingen.
12. (Wezenlijke) wijzigingen van eisen en criteria tijdens de aanbestedingsprocedure.
13. Wezenlijke wijziging van de opdracht tijdens uitvoering overeenkomst (“Pressetext”).
14. Bevoegdheid tot afbreken aanbestedingsprocedure (“Croce”) en al dan niet heraanbesteden met al dan niet wezenlijke wijziging van de opdracht.
15. Eisen van de opdrachtspecificatie: capita selecta.
16. Uitsluitingsgronden: capita selecta.
17. Geschiktheidseisen en nadere selectiecriteria: capita selecta.
18. Gunnings- en beoordelingssystematiek: capita selecta.
19. Aspecten van rechtsbescherming.
20. Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht.
21. Inkoop in het sociaal domein.

Leerdoel
Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in concrete praktijksituaties beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het aanbestedingsrecht. 


Reacties en waardering van cursisten

"Grondige analyse van de jurisprudentie; levert direct toepasbare kennis op!"

"Heel helder gepresenteerd. Actueel. Het inzicht dat je krijgt in de verschillende visies is echt op academisch niveau."

"Wat me met name aansprak waren de diepgang van het besprokene en de excellente opzet van het cursusmateriaal, waardoor dit als goed naslagwerk fungeert."

''In korte tijd een (bijna) volledig overzicht van de belangrijke uitspraken/jurisprudentie.''

''Interactieve karakter, kennis sprekers en vaardigheid om die over te brengen.''

Praktische informatie

Programma13.00-14.00 online college
14.00-14.10 pauze
14.10-15.10 online college
15.10-15.20 pauze
15.20-16.20 online college
16.20-16.30 pauze
16.30-17.30 online college
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar Privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven ’s-Hertogenbosch en Den Haag.
DocentenProf. mr. Chris Jansen, voornoemd.
Prof. mr. E. (Elies) Steyger, hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumWoensdag 9 december 2020
LocatieOnline via Meet Google.
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ook voor professionals met een niet-juridische achtergrond met voldoende kennis van het aanbestedingsrecht is deze cursus uitermate geschikt. 
NiveauVerdieping /Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
PrijsAbonnementen€ 405,- inclusief cursusmateriaal. Geen BTW.
Voor deze cursus krijgt u het cursusmateriaal in papieren vorm uitgedeeld.
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO
PWO 4
Deze cursus valt onder het hoofdrechtsgebied Aanbestedingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.PWO 4
InschrijvenU kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier
Gerelateerde leergangen/masterclassesLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Leergang Effectieve conflicthantering
Masterclass aanbestedingsrecht I
Masterclass aanbestedingsrecht II
Masterclass aanbestedingsrecht III
Masterclass aanbestedingsrecht IV
Actualiteitencursus contractenrecht
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten
Juridisch schrijven en argumenteren
Conflicthantering voor juristen
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
IncompanyDeze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.