Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht

27 juni 2018


2017_beoordeling_docenten_86De2017_beoordeling_cursus_82ze cursus besteedt aandacht aan de belangrijkste actuele Europese en nationale ontwikkelingen wat betreft wetgeving, beleid, rechtspraak en literatuur op het terrein van het aanbestedingsrecht. In ieder geval bevat de reader alle aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie van het HvJ EU en de nationale rechter die is gepubliceerd in de periode van 25 mei 2018 t/m 4 november 2018. De belangrijkste van die jurisprudentie zal tijdens de cursus worden besproken, gerangschikt naar de volgende thema’s:
1.    Schending van een eventuele aanbestedingsplicht (aanbestedingsplichtige diensten en aanbeste-dingsplichtige overeenkomsten).
2.    Gebondenheid aan beginselen van aanbestedingsrecht in beperkt gereguleerde overheidsaanbe-stedingen (afdelingen 1.2.3 en 1.2.4 Aw 2012).
3.    Gebondenheid aan de beginselen van aanbestedingsrecht in private aanbestedingen (‘KLM/CCC’).
4.    Transparantiebeginsel: uitleg van door de aanbesteder gestelde (vermeend) onduidelijke eisen en criteria (‘Succhi di Frutta’).
5.    Transparantiebeginsel: capita selecta.
6.    Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie: capita selecta.
7.    Proportionaliteitsbeginsel: capita selecta.
8.    Klachtplicht van de gegadigde/inschrijver in het geval van door de aanbesteder gemaakte procedurefouten (‘Grossmann’).
9.    Schending van wettelijke verplichtingen die niet op de beginselen van aanbestedingsrecht zijn gebaseerd (art. 1.4 lid 2; art. 1.5; art. 1.6; art. 2.114 Aw 2012).
10.    Herstel en/of wijzigingen van aanmeldingen (als gegadigde) en inschrijvingen (‘SAG’ en ‘Mano-va’).
11.    Strategische, manipulatieve, irreële en abnormaal lage inschrijvingen.
12.    (Wezenlijke) wijzigingen van eisen en criteria tijdens de aanbestedingsprocedure.
13.    Wezenlijke wijziging van de opdracht tijdens uitvoering overeenkomst (“Pressetext”).
14.    Bevoegdheid tot afbreken aanbestedingsprocedure (“Croce”) en al dan niet heraanbesteden met al dan niet wezenlijke wijziging van de opdracht.
15.    Eisen van de opdrachtspecificatie: capita selecta.
16.    Uitsluitingsgronden: capita selecta.
17.    Geschiktheidseisen en nadere selectiecriteria: capita selecta.
18.    Gunnings- en beoordelingssystematiek: capita selecta.
19.    Aspecten van rechtsbescherming.
20.    Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht.
21.    Inkoop in het sociaal domein.

Leerdoel
Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in concrete prak-tijksituaties beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het aanbestedingsrecht.

Waardering
"Grondige analyse van de jurisprudentie; levert direct toepasbare kennis op!"
In 2017 beoordeelden de deelnemers de cursus gemiddeld met een 8,2 en de docenten met een 8,6.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17.30 uur: College
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar Privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het hof 's-Hertogenbosch.
DocentenProf. mr. Chris Jansen, voornoemd.
DatumWoensdag 27 juni 2018
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Voor inkopers aanbestedingsrecht is deze cursus uitermate geschikt.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping/Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
Prijs€ 405,- inclusief, cursusmateriaal, consumpties en lunch. Voor deze cursus krijgt u het cursusmateriaal in papieren vorm uitgedeeld.
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO
PWO 4
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier
Banner PO abonnementen
Gerelateerde leergangen/masterclasses- Masterclasses aanbestedingsrecht 20 juni, 26 september en 28 november 2018
- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers start 19 september 2018
- Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen start 6 september2018