Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers

12 december 2017 - GAAT ZEKER DOOR!


Compleet, overzichtelijk en praktijkgericht.

Deze cursus besteedt aandacht aan de belangrijkste actuele Europese en nationale ontwikkelingen wat betreft wetgeving, beleid, rechtspraak en literatuur op het terrein van het aanbestedingsrecht. In ieder geval bevat de reader alle aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie van het HvJ EU en de nationale rechter die is gepubliceerd in de periode van 24 mei 2017 t/m 3 november 2017. De belangrijkste van die jurisprudentie zal tijdens de cursus worden besproken, gerangschikt naar de volgende thema’s:

 1. Schending van een eventuele aanbestedingsplicht (aanbestedingsplichtige diensten en aanbestedingsplichtige overeenkomsten).
 2. Gebondenheid aan beginselen van aanbestedingsrecht in beperkt gereguleerde overheidsaanbestedingen (afdelingen 1.2.3 en 1.2.4 Aw 2012).
 3. Gebondenheid aan de beginselen van aanbestedingsrecht in private aanbestedingen (‘KLM/CCC’).
 4. Transparantiebeginsel: uitleg van door de aanbesteder gestelde (vermeend) onduidelijke eisen en criteria (‘Succhi di Frutta’).
 5. Transparantiebeginsel: capita selecta.
 6. Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie: capita selecta.
 7. Proportionaliteitsbeginsel: capita selecta.
 8. Klachtplicht van de gegadigde/inschrijver in het geval van door de aanbesteder gemaakte procedurefouten (‘Grossmann’).
 9. Schending van wettelijke verplichtingen die niet op de beginselen van aanbestedingsrecht zijn gebaseerd (art. 1.4 lid 2; art. 1.5; art. 1.6; art. 2.114 Aw 2012).
 10. Herstel en/of wijzigingen van aanmeldingen (als gegadigde) en inschrijvingen (‘SAG’ en ‘Mano-va’).
 11. Strategische, manipulatieve, irreële en abnormaal lage inschrijvingen.
 12. (Wezenlijke) wijzigingen van eisen en criteria tijdens de aanbestedingsprocedure. 
 13. Wezenlijke wijziging van de opdracht tijdens uitvoering overeenkomst (“Pressetext”).
 14. Bevoegdheid tot afbreken aanbestedingsprocedure (“Croce”) en al dan niet heraanbesteden met al dan niet wezenlijke wijziging van de opdracht.
 15. Eisen van de opdrachtspecificatie: capita selecta.
 16. Uitsluitingsgronden: capita selecta.
 17. Geschiktheidseisen en nadere selectiecriteria: capita selecta.
 18. Gunnings- en beoordelingssystematiek: capita selecta.
 19. Aspecten van rechtsbescherming.
 20. Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht.

Leerdoel
Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in concrete praktijksituaties beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het aanbestedingsrecht.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College, klik hier voor het programma.
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Privaatrechtelijk bouwrecht aan Tilburg University en vice-voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
DocentenProf. mr. Chris Jansen, voornoemd
Prof. mr. Elies Steyger, hoogleraar Europees Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocate te ’s-Hertogenbosch.
DatumDinsdag 12 december 2017
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 405,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleind
NOvA 4 PO                                                                                                                             
PWO    

InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbodLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers - start 27 september 2017.
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen - start op 7 september 2017.
Masterclasses aanbestedingsrecht - 20 september en 6 december 2017.