School of Governance

Gfs banner

Speciaal voor professionals in de (semi-)publieke sector zijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam drie nieuwe opleidingen ontwikkeld die aansluiten bij de (maatschappelijke) problemen waarmee zij in de praktijk te maken hebben.
Deze opleidingen worden aangeboden vanuit VU Governance for Society, waarin drie faculteiten (Rechten, Sociale Wetenschappen, Economie en Bedrijfskunde) hun expertise samenbrengen. De vaak complexe praktijk waarmee de professional van nu te maken heeft vraagt namelijk om inzichten vanuit meerdere invalshoeken en vakgebieden.

In het kader van Governance for Society kunt u bij de VU terecht voor de volgende multidisciplinaire opleidingen:


Faculteit der Sociale Wetenschappen  Faculteit der Rechtsgeleerdheid  School of Business and Economics