Symposium Legal Ethics and Corporate Lawyers

Friends or foes?

Na alle corporate schandalen en de Panama Papers organiseert de VU Law Academy samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek op donderdag 15 en vrijdag 16 juni het eerste Nederlandse symposium waar de meest recente inzichten over de beroepsethische aspecten van de corporate advocatuur aan de orde worden gesteld. Het symposium heeft een internationaal karakter; in enkele sessies is de voertaal Engels.

Voor wie?

  • beroepspraktijk: corporate advocaten, bestuurders, raden/hoven van discipline. 
  • de wetenschap: medewerkers werkzaam aan faculteiten rechtsgeleerdheid, medewerkers universiteit werkzaam in de beroepsethiek en studenten rechtsgeleerdheid.

Programma


Donderdag 15 juni 2017 (locatie hoofdgebouw VU en kantoor De Brauw)

09.30 uurWelkom en opening symposium door prof. mr. Willem Bouwens, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU en hoogleraar sociaal recht VU
09.45 - 11.15 uurSessie 1 - Do corporate lawyers have responsibilities to the public? (sessie is in het Engels)
Door prof. Sung Hui Kim, professor of Law at the University of California, Los Angeles, and Faculty Director of the Program on In-House Counsel at the Lowell Milken Institute for Business Law and Policy, UCLA School of Law. 
Referent: prof. mr. Diana de Wolff, hoogleraar Advocatuur, UvA
Moderator: mr. dr. drs. Iris van Domselaar, executive director of the Amsterdam Center for Legal Professions and researcher/lecturer in Philosophy of Law and Legal Ethics, UvA
11.15 - 11.30 uurPauze
11.30 - 13.00 uurSessie 2 - The professional attitude of corporate lawyers: an empirical perspective (sessie is in het Engels)
Door Richard Moorhead, hoogleraar Recht en Professionele Ethiek aan University College London, Engeland
Referent: mr. Bart van Tongeren, landelijk deken en advocaat/ compagnon TenHolterNoordam
Moderator: prof. mr. Wouter Veraart, hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, VU
13.00 - 14.00 uurLunchpauze
14.00 uur
wandeling richting advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80 Amsterdam Zuid
14.30 - 16.00 uurSessie 3 - Herijking gedragsregels en de corporate rechtspraktijk (sessie is in het Nederlands)
O.a. door:
- prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk, hoogleraar en programmadirecteur Compliance & Integriteit Management VU, director bij Deloitte Risk Services
- mr. Jan Loorbach, voormalig landelijk deken en voorzitter van de Commissie Gedragsregels 2017
- prof. mr. Diana de Wolff, hoogleraar Advocatuur, UvA
Moderator: prof. mr.Jonathan Soeharno, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar rechtspleging UvA
16.00 uur
Aansluitend borrel bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek


Vrijdag 16 juni2017 (locatie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA, Oudemanhuispoort 4-6 Amsterdam, zaalA0.08)

09.30 uur 
Welkom en opening symposium door prof. mr. André Nollkaemper, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA en hoogleraar internationaal publiekrecht UvA
9.30 - 11.00 uur
Sessie 4 - Advocatuurlijke beroepsethiek: ook een zaak van de universiteit?
Paneldiscussie met:
- mr. Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur VU
- mr. Ton Hol, hoofd departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht
- mr. Mick Veldhuijsen,VSVW advocaten, docent beroepsattitude en ethiek beroepsopleiding advocatuur
- mr. Nora van Oostrom, Executive manager Law Firm School
- prof.mr. Aukje van Hoek, hoogleraar Privaatrecht UvA
Moderators: prof. mr. Wouter Veraart (voornoemd) en mr. dr. drs. Iris van Domselaar (voornoemd)
11.00 - 11.15 uurPauze
11.15 - 12.45 uur
Sessie 5 - Ethische dilemma’s van de bedrijfsjurist en de normerende werking van mensenrechten
Door: prof. mr. Cees van Dam, hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management, hoogleraar European Tort Law aan de Universiteit Maastricht en Visiting Professor aan King's College London
Referent: mr. Jean Schreurs, Chief Corporate Counsel NXP Semiconductors N.V, bestuurslid - en oud-voorzitter - van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen, de beroepsvereniging voor in-house bedrijfsjuristen
Moderator: mr. dr. Bernadette van Leeuwen, universitair docent VU
12.45 - 14.00 uurLunchpauze
14.00-15.30 uurSessie 6 - Geheimhouding en het verschoningsrecht
Door:
- mr. Nathalie Fanoy, promovenda aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Uva en docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de NOvA
- mr. Rob van der Hoeven, partner Nauta Dutilh Rotterdam
- prof. mr. Miranda de Meijer, hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag
- mr. David Schreuders, partner Simmons & Simmons
Moderator: Donatello Piras, presentator en dagvoorzitter
16.00 uur
Aansluitend borrel in de Amsterdamse Academische Club

Bekijk het volledige programma met toelichting.

 

Wanneer en waar

Data   
donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2017
Tijden
- donderdag 15 juni van 09.30-17.00 uur.
- vrijdag 16 juni van 09.15-16.00 uur.
Locaties- donderdag 15 juni: VU, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105 Amsterdam en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80 Amsterdam Zuid
- vrijdag 16 juni: UvA, Oudemanhuispoort Amsterdam
Prijs- Deelname beide symposiumdagen €300,- per deelnemer (geen BTW)
- Deelname 1 symposiumdag €200,- per deelnemer (geen BTW)
- Voor medewerkers aan universiteiten geldt een tarief van €200,- voor beide dagen en €125,- voor 1 dag (geen BTW)
- Voor studenten geldt een tarief van €50,- voor beide dagen en €25,- voor 1 dag (geen BTW)
Punten
9 PO voor het bijwonen van alle sessies op beide dagen. Indien er aan 1 dag deelgenomen wordt, 4 PO punten (1 PO punt per sessie) - voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier
ContactWilt u zich inschrijven of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Ireen Schouten: i.schouten@vu.nl

Dit symposium is een samenwerking tussen de Faculteiten der Rechtsgeleerheid van de UvA en de VU en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. De praktische organisatie is in handen van de VU Law Academy.