Societal Impact Award

De VU wil met de Societal Impact Awards onderzoek met maatschappelijke impact door middel van een prijs onder de aandacht brengen. De Junior Societal Impact Award wordt toegekend aan een promovendus van de VU die in het afgelopen jaar een proefschrift heeft geschreven met een grote potentiële maatschappelijke impact. De Senior Societal Impact Award is bedoeld voor een onderzoeker van de VU met een lange staat van dienst, die zich bovendien al jaren zeer verdienstelijk maakt met het verrichten van onderzoek met een grote maatschappelijke impact. De awards worden jaarlijks tijdens de Dies Natalis uitgereikt door de rector.

Victor van der Geest heeft in 2011 de Junior Societal Impact Award ontvangen. Victor is cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Working their way into adulthood’. Hij onderzocht een groep van 270 jongens die zijn behandeld in een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht hun problemen, gezinsachtergronden en hun criminele en werkcarrières na uitstroom. Hij vond dat van werk een consistent dempende werking uitgaat op criminaliteit – hoewel de perspectieven op de arbeidsmarkt slecht waren en de werkcarrières navenant beperkt. De bevindingen zijn maatschappelijk uiterst relevant: van groot belang voor de jeugdzorg, voor justitieel beleid en voor arbeidsmarktbeleid.