Venilaureaten


WieOnderzoekJaar
07-17 Lieneke Slingenberg 148x222
Lieneke Slingenberg onderzoekt welke (inter)nationale en Europese regels en rechten van toepassing zijn op de vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen.
2018
Karin de Vries
Karin de Vries onderzoekt de rol van nationaliteit in het non-discriminatierecht.
2015
Anja Eleveld
Anja Eleveld onderzoekt arbeidsrechtelijke bescherming van bijstandsgerechtigden die verplicht zijn onbetaald werk te verrichten.
2015
emptyVere van Koppen doet onderzoek naar daders die op volwassen leeftijd starten met criminaliteit. 2014
Barbora Hola vergeleek de veroordeling van internationale misdaden door internationale en nationale rechtbanken.2013
emptyemptyEster Herlin-Karnell deed onderzoek naar de functie van ‘proportionaliteit’ als een juridisch balansmechanisme om goed bestuur te organiseren. De EU wil een gebied creëren van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid door wetgeving op het gebied van strafrecht, veiligheid en grenscontrole.2012
emptyPeter Kamminga deed empirisch onderzoek naar het verband tussen de gebruikte juridische contracten en de efficiëntie in de uitvoering van infrastructurele werken zoals de Noord-Zuid lijn.2011
Wouter VeraartWouter Veraart deed onderzoek naar de vraag hoe het recht moet reageren op groot onrecht uit het verleden.2007
Alette Smeulers deed tijdens haar verblijf aan VU empirisch onderzoek naar daders van internationale misdrijven zoals genocide en oorlogsmisdrijven en de wijze waarop zij strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden.2005
emptyElies van Sliedregt haar onderzoekinteresse ligt op het gebied internationaal, Europees en vergelijkend strafrecht.2004
Elisabetta Manunza deed tijdens haar verblijf aan VU onderzoek naar de economische en wettelijke hypothesen waarop het voorschrift van Europese aanbestedingen is gebaseerd.2002