NWO-Onderzoekstalentlaureaten

Lily Rueda Guzman
Lily Rueda Guzman doet onderzoek naar sancties onder het 'complimentary principle' van het International Criminal Court (ICC) met als case study Colombia.
2015
Smit, Anne
Anne Smit kijkt in haar multidisciplinaire promotieonderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen in echtscheidingsprocedures. Het doel van dit onderzoek is om evidence-based aanbevelingen te kunnen doen die rechters helpen om te gaan met dit soort beschuldigingen.
2013
Kesteloo, Linda
Linda Kesteloo  doet onderzoek naar juridische waarborgen voor het gebruik van betrouwbaar getuigenbewijs met aandacht voor relevante (rechts)psychologische inzichten. Het doel is om – ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief – een overzicht en beschrijving te geven van strafprocesrechtelijke waarborgen voor de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. 2013
Elanie RodermondElanie Rodermond  onderzoekt waarom en hoe vrouwelijke daders op een bepaald moment stoppen met het plegen van criminele gedragingen, ook wel desistance genoemd.2012
Martijn StronksMartijn Stronks  doet onderzoek naar de rol van tijd in het hedendaagse migratierecht. Centraal staat de vraag waarom vreemdelingen pas na verloop van tijd doorgaans sterkere verblijfsaanspraken kunnen verkrijgen.2012
Johan WolswinkelJohan Wolswinkel ging in zijn onderzoek op zoek naar ‘algemene regels van verdelingsrecht’ die op iedere verdeling van schaarse rechten (vergunningen, subsidies, e.d) door de overheid van toepassing zijn. Daarbij fungeerden inzichten uit de economische verdelingstheorie als brug tussen deze regels van verdelingsrecht en algemene rechtsbeginselen.2007
 

  English