Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel

Lieke Coenraad is in 2011 benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, op de Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel. De VU wil met het Programma Fenna Diemer-Lindeboomleerstoelen (FDL) vrouwelijk wetenschappelijk talent stimuleren om naar de top door te stromen en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengaan. Vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten worden door faculteiten voorgedragen voor een FDL-leerstoel en benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Bij goed functioneren wordt de leerstoel omgezet in een vaste hoogleraaraanstelling. De FDL-kandidaten hebben allen tijdens of na hun FDL-hoogleraarschap een vaste aanstelling gekregen.

Fenna Diemer-Lindeboom (1913-2004) studeerde rechten aan de VU en promoveerde er in 1937. Tijdens de oorlog verdedigde ze met haar man onder meer mensen die vanwege verzetswerk waren gearresteerd. Fenna Diemer-Lindeboom bestudeerde de bijbelse noties over de positie van de vrouw in de maatschappij en publiceerde diverse boeken over de verhouding tussen man en vrouw. Bekend werd ze vooral door haar rol als voorvechtster van het passief vrouwenkiesrecht binnen haar partij, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).