Bestuur

Het promovendibestuur is voortgekomen uit het promovendioverleg. Het promovendibestuur heeft tot doel om activiteiten voor de promovendi van de faculteit te organiseren. Het huidige promovendibestuur bestaat uit: Lisette ten Haaf (voorzitter/penningmeester), Hjalmar Duin (secretaris) en Tamara Last (lid externe contacten).Het promovendibestuur organiseert maandelijks een lunch, waar een van de facultaire promovendi zijn of haar onderzoek presenteert voor de andere promovendi. Ook wordt op de promovendilunch nieuws verspreid vanuit het onderzoeksbestuur en ProVU. Zie voor meer informatie over ProVU www.provu.nl. Daarnaast worden borrels en een jaarlijks promovendidiner gehouden.