Public Contracts: Law & Governance

Deelnemers aan dit onderzoeksprogramma doen vanuit een Law & Governance-perspectief onderzoek naar public contracts in ruime zin. Bij dergelijke rechtsverhoudingen tussen de overheid en private partijen valt te denken aan het recht om goederen of diensten aan de overheid te mogen leveren of zulke rechten van de overheid te mogen exploiteren of leveren. Andere voorbeelden zijn subsidies die door de overheid worden verstrekt om een activiteit te stimuleren en vergunningen die private partijen toestaan om een activiteit te verrichten die anders verboden zou zijn.

Het programma heeft betrekking op zowel het proces van verdeling en toekenning van dergelijke rechten, als de inhoud en afwikkeling van de rechtsverhoudingen die als gevolg van die toekenning ontstaan. Daarbij is telkens de vraag hoe de positie van de overheid (namelijk: die van ‘speler’ of ‘spelbepaler’ en ook die van ‘regulator’) de regulering kleurt. In deze context spelen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vragen een rol.

Dit onderzoeksprogramma neemt deel aan het Centre for Public Contract Law & Governance.

Programmaleider: dr. mr. P.J. (Pim) Huisman  

Meer informatie