Migratierecht

©Marlene Dumas, Rejects 1994 - Endless series
©Marlene Dumas, Rejects 1994 - Endless series


Het onderzoeksprogramma Migratierecht onderzoekt de complexe verwevenheid aan ontwikkelingen in het internationale, Europese en nationale migratierecht.

Ons onderzoek vindt onder meer plaats op het gebied van asiel- en vluchtelingenrecht en gezinsherenigingsrecht. Dit behelst onderzoek naar de menselijke kosten van grenscontrole, het grensgebied tussen familie- en migratierecht, de rol van de rechter, de relatie tussen (illegale) migratie en de welvaartstaat, het EU-beginsel van wederzijds vertrouwen en de rol van tijd in het migratierecht. Methodes van onderzoek zijn gevarieerd, maar de focus ligt zowel op juridische, sociologische en filosofische vraagstukken als op meer praktisch georiënteerde kwesties.

Onderzoekers nemen deel aan de activiteiten georganiseerd door het Migration and Diversity Centre. Bovendien publiceren ze regelmatig op Verblijfblog.nl, waar actuele migratierechtelijke vraagstukken voor een breed publiek van commentaar worden voorzien. Student profiteren van onze onderzoeksactiviteiten in de minor Human Rights and Migration, het mastervak Migratierecht of wanneer ze deelnemen aan de Migration Law Clinic.

Programmaleider: prof. dr. B. (Betty) de Hart


Meer informatie