Congres Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen

Presentatie Rapport Werkgroep Personenvennootschappen

De huidige wettelijke regeling voor de personenvennootschap is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Na het intrekken van het wetsvoorstel voor een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen (titel 7.13 BW) in 2011, heeft daarom een breed samengestelde werkgroep met wortels in het bedrijfsleven, de advocatuur, het notariaat en de wetenschap, o.v.v. prof. mr. Martin van Olffen, zich gezet aan een analyse van de knelpunten in de huidige regeling en in aansluiting daarop een proeve voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap. Het rapport, concept wetsvoorstel en bijbehorende toelichting worden op dit symposium gepresenteerd en besproken met ruime gelegenheid tot discussie. De bijdragen van de inleiders en overige deelnemers aan het symposium zullen hun weerslag vinden in de definitieve stukken van de werkgroep.

Het congres wordt gezamenlijk georganiseerd door het ZIFO en het Van der Heijden Instituut.    
CPO logoVan der Heijden Instituut logo
VUlaw logo          

Contact
Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit congres, of heeft u vragen?
Neem dan contact op met mw. Pien Werkman: telefoon 020-5983599 of p.werkman@vu.nl

12:45
Ontvangst
13:15
Opening
13:25
Inleiding: de hoofdlijnen van het voorstel en gemaakte keuzes
prof. mr. Martin van Olffen (De Brauw Blackstone Westbroek; Radboud Universiteit)
13:45
Rechtspersoonlijkheid
prof. mr. Harm Jan de Kluiver (De Brauw Blackstone Westbroek; Universiteit van Amsterdam)
14:05
Typen personenvennootschap en hun kenmerken
prof. dr. Iris Wuisman (Universiteit Leiden)
14:25
Discussie
14:45
Pauze
15:10
Aansprakelijkheid en draagplicht
Prof. dr. Bastiaan Assink (Nauta Dutilh; Erasmus Universiteit)
15:30
Vermogensrechtelijke implicaties
prof. mr. Steven Perrick (Spinath Wakkie; Universiteit van Amsterdam)
15:50
Fiscaliteit
prof. dr. Stan Stevens (HVK Stevens Belastingadvies; Universiteit van Tilburg)
16:10
Discussie
16:30
Pauze
17:00
Hertructureringen
prof. mr. Hylda Boschma (Universiteit Groningen)
17:20
De commanditaire vennootschap
prof. mr. Jan-Bernd Huizink (Vrije Universiteit Amsterdam)
17:40
Discussie
17:55
Afsluiting
18:00
Borrel
Woensdag 15 juni 2016 van 12.45 - 18.00 uur
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
Zaal: Auditorium
Advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen, accountants
€ 350,- (geen BTW) incluisief congresbundel
Student, AIO of alumnus van de master Ondernemingsrecht aan de Zuidas €90,-
Wetenschappelijk medewerker van een universiteit €175,-
Werkzaam bij VNO-NCW, NGB of VOC 15% korting op de toegangsprijs en betaalt € 295,-
NoVa-4 verkleindNOvA 4 PO, KNB 4, certificaat NOB
 
U kunt zich hier aanmelden voor het congres Personenvennootschappen
Dit congres wordt georganiseerd door de VU Law Academy en CPO met inhoudelijke inbreng van ZIFO en Van der Heijden Instituut.