VU Centre for Law and Governance (VU CLG)

     
Het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance (VU CLG) is het onderzoekscentrum van de rechtenfaculteit van de VU voor onderzoek naar de samenhang tussen publieke en private belangen.

Het onderzoekscentrum bestaat uit drie onderzoeksprogramma's: Projecten

Samenwerking
Het VU CLG werkt samen met het Groningen Centre for Law and Governance. Gezamenlijk treden zij op als coördinatoren van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). Het NILG biedt een open onderzoeksplatform voor juridisch onderzoek naar de balans tussen publieke en private belangen in al haar facetten. Derden zijn uitdrukkelijk uitgenodigd te participeren.


Directeur VU CLG: prof. mr. Sjoerd Zijlstra