Medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen

Onderzoek naar kenniskoof tussen juridisch en medisch domein

Het onderzoeksproject ‘De inzet van medisch deskundigen door de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidsgeschillen’ is een multidisciplinaire onderzoek dat de kenniskloof exploreert tussen het juridische en medische domein. De onderzoeksgroep die dit project uitvoert bestaat uit Jim Faas (projectleider, verzekeringsarts, promovendus), Arno Akkermans (hoogleraar privaatrecht), Willem Bouwens (hoogleraar sociaal recht) en Ton Schellart (senior onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde).

De relevantie van dit exploratieve onderzoek ligt in het blootleggen van knelpunten. Doel is de kwaliteit van de rechtspleging in arbeidsongeschiktheidsgeschillen te  verbeteren op basis van uit dit onderzoek voortvloeiende verbetervoorstellen. Cliënten zullen hiervan profijt hebben. De aanbevelingen kunnen een aanzet vormen tot protocollering. Verder wil het onderzoek een impuls leveren om de inzet en inbreng van verzekeringsartsen Bezwaar & Beroep en medisch deskundigen te verbeteren.

Publicaties

In april en juni 2014 zijn de eerste twee artikelen van dit onderzoek gepubliceerd. 

In het eerste artikel komt de onderzoeksgroep tot een voorstel voor een nieuwe aangepaste vraagstelling voor de medisch deskundige. Het is een model dat onderwerp is van een voortgaand debat over de kwaliteit van vraagstellingen.
Lees meer.

Het tweede artikel is het verslag van het (deel)onderzoek naar de herkomst (welke wet), de aantallen, het beloop, uitkomsten en doorlooptijden van bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsgeschillen met en zonder inschakeling van een medisch deskundige. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van de databestanden van rechtbanken en van de Centrale Raad van Beroep over de periode vanaf 1992 respectievelijk 1996 tot en met 2010. Uit de resultaten blijkt dat UWV bij de rechtbank vaker ongelijk krijgt als er een deskundige wordt ingeschakeld dan wanneer geen deskundige wordt ingeschakeld, zeker wanneer we hierbij ook de ingetrokken zaken betrekken waarbij een deskundige is ingeschakeld. Uit onze analyse is ook op te maken dat de extra aandacht die aan de zaak is besteed doordat de bestuursrechter een deskundige inschakelde niet garandeert dat de uitkomst van het onderzoek door de klagende partij in beroep wordt geaccepteerd. Voor zover de bestuursrechter behoefte heeft aan medische deskundigheid blijkt dit in toenemende mate psychiatrische deskundigheid te zijn. 
Lees meer.

Toekomst

In de volgende fase van het onderzoek worden de inmiddels grotendeels gehouden interviews en focusgroepen met bestuursrechters, rechtshulpverleners, verzekeringsartsen en medisch deskundigen geanalyseerd.