Radar-project

Onderzoekers
Thessa Wong
Catrien Bijleveld
Anne-Marie Slotboom

Beschrijving
Dit project zal trachten om de ontwikkeling van delinquent gedrag van meisjes in kaart te brengen door trajecten van delinquent gedrag van meisjes te schatten. Daarbij zal gekeken worden of verschillen in delinquent gedrag van jongens en meisjes verklaard kunnen worden door differentiële blootstelling en/of differentiële sensitiviteit van risicofactoren en protectieve factoren.

Onderzoeksvraag

  • Hoe zien de ontwikkelingstrajecten van delinquent gedrag van meisjes eruit en in hoeverre verschillen deze van jongens?
  • Kunnen sekseverschillen op (ontwikkelingstrajecten van) delinquent gedrag verklaard worden door differentiële blootstelling en/of differentiële sensitiviteit van risicofactoren en protectieve factoren?  

Methode
Het onderzoek zal verricht worden aan de hand van RADAR (Research on Adolescent Development And Relationships), een longitudinale studie naar de ontwikkeling van adolescenten. Vijf jaar lang worden, vanaf 12-jarige leeftijd, reguliere adolescenten en adolescenten met een verhoogd risico op delinquentie gevolgd. Naast adolescenten nemen ook vader, moeder, een broer/zus en een beste vriend deel aan het onderzoek. Alle respondenten vullen jaarlijks vragenlijsten in met onder andere vragen naar delinquentie en frequentie van politiecontact. Daarnaast vindt er elke drie maanden een internetmeting plaats met daarin ook vragen naar delinquent gedrag.