Opvoeding en welbevinden van kinderen van gedetineerde moeders

Onderzoekers
Catrien Bijleveld
Menno Ezinga
Sanne Hissel
Peter van der Laan
Miriam Oosterman
Carlo Schuengel

Beschrijving
De doelstelling van het onderzoeksproject is om de samenhang tussen detentie en delinquentie van de moeder, het welbevinden van haar kinderen en het functioneren van het verzorgingsnetwerk te onderzoeken.

Methode 

  • Semi-gestructureerde interviews met moeders, kinderen en verzorgers
  • (Zelfrapportage)vragenlijsten en observaties betreffende gedragsproblematiek, opvoeding en coparenting


Relevante publicaties

Ezinga, M.A.J., Hissel, S.C.E.M., Slotboom, A.-M., & Bijleveld, C.C.J.H. Welzijn van kinderen van gedetineerde moeders (in voorbereiding), Vrije Universiteit, Amsterdam.