Meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

Onderzoekers
Anne Krabbendam
Else van der Molen

Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelen meisjes die in een JJI hebben gezeten zich in de jonge volwassenheid op het gebied van psychopathologie, psychosociaal functioneren en delinquent gedrag?

Methode

  • Start pilot juni 2006, start hoofdonderzoek december 2006 
  • Er zijn gegevens op twee meetmomenten. De T0 data (in de JJI) en de T1 (de follow-up)

Steekproef:   229 meisjes
Leeftijd:  T0 = 15 [12-18]
T1 = 19 [16-22]

Meetinstrumenten: 

  • K-SADS 
  • SCID-II 
  • Aantal zelfrapportagevragenlijsten (meer informatie per mail te verkrijgen)

Instellingen:   

  • Harreveld/Alexandra 
  • Eikenstein/Lindenhorst 
  • Doggershoek