Effectiviteit van 'Nieuwe Perspectieven'

Onderzoekers
Machteld Hoeve

Onderzoeksvraag 
Zijn er sekseverschillen in de effectiviteit van ‘Nieuwe Perspectieven’, een interventieprogramma voor delinquente jongeren?

Methode
Steekproef: gepland: 100 participanten
Leeftijd: 12 – 23
Meetinstrumenten 

  • Zelfgerapporteerde delinquentievragenlijst 
  • SRM-SF 
  • BES 
  • PARA 
  • IPPA 
  • PBQ