Effecten van geslotenheid op jongeren

Onderzoekers  
Peer van der Helm

Beschrijving
Meerdere onderzoeken: 

 • invloed leefklimaat Teylingereind op leefklimaat & behandelmotivatie 
 • geslotenheid en identiteitsontwikkeling/coping Teylingereind 
 • invloed geslotenheid op ontwikkelingsopgaven instellingen 
 • leven na plaatsing  

Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van gesloten opvang op jongeren (en meisjes in het bijzonder?)

Methode
Steekproef: ca. 300 jongeren
Leeftijd: 12-30

Meetinstrumenten:

 • Interviews 
 • Klimaatvragenlijst 
 • YASR 
 • UBOS 
 • Locus of Control 
 • Behandelmotivatie 
 • ARC 
 • BDHI 
 • CBSA