Lange-termijn criminele carrières van volwassen vrouwen in Nederland

Onderzoekers
Arjan Blokland
Rianne van Os

Beschrijving
Op basis van een 4%-steekproef van alle strafzaken, onderzoeken wij de lange-termijn criminele carrières van 832 vrouwen wier strafzaak in 1977 onherroepelijk werd afgedaan vanaf leeftijd 12 tot hun leeftijd in 2003. Gegevens van uitreksels van het Justitieel Documentatie Systeem (strafbladen) worden aangevuld met gegevens over trouwen en moederschap uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Onderzoeksvraag
In hoeverre is de ‘geaccepteerde kennis’ die criminele carrière onderzoek onder mannen heeft opgeleverd generaliseerbaar naar de criminele carrières van vrouwen? In hoeverre kunnen persoonskenmerken en levensloop omstandigheden de ontwikkeling van criminele carrières van vrouwen verklaren?

Methode
Longitudinale, kwantitatieve analyse van officieel geregistreerde gegevens

Relevante publicaties
Blokland, A.A.J. & R. van Os (forthcoming) Life span offending trajectories of convicted Dutch women. International Criminal Justice Review.