Behandeling van getraumatiseerde meisjes in jeugdinstellingen

Onderzoeker
Laura Leenarts

Beschrijving
Het onderhavige onderzoek zal twee deelonderzoeken bestrijken, een effectevaluatie en een onderzoek naar de programma integriteit. Het doel van eerstgenoemde is de effecten vast te stellen van een traumabehandeling bij meisjes die in een jeugdzorg plus instelling geplaatst zijn. De behandeling die geëvalueerd wordt is een stabilisatiecursus na misbruik of mishandeling aangevuld met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Door de uitvoering van een onderzoek naar de programma integriteit kan worden vastgesteld wat de (on)mogelijkheden zijn van de uitvoering van deze traumabehandeling bij meisjes in een gesloten jeugdinstelling. De resultaten zullen meer inzicht moeten geven in de mogelijkheden van het uitvoeren van bovengenoemde interventies.

Onderzoeksvraag
 • Welke effecten heeft de stabilisatiecursus op (traumagerelateerde) psychopathologie, antisociaal gedrag en psychosociaal functioneren – in vergelijking met de treatment as usual (TAU) – bij getraumatiseerde meisjes met een psychiatrische stoornis en/of antisociaal gedrag die in een gesloten jeugdzorg instelling geplaatst zijn.
 • Welke effecten heeft de stabilisatiecursus + EMDR op (traumagerelateerde) psychopathologie, antisociaal gedrag en psychosociaal functioneren – in vergelijking met TAU – bij getraumatiseerde meisjes met een psychiatrische stoornis en/of antisociaal gedrag die in een gesloten jeugdzorg instelling geplaatst zijn.
 • Wordt de behandeling (stabilisatiecursus en EMDR) door de therapeuten uitgevoerd zoals in het behandelprotocol is uitgewerkt?
Methode
Steekproef: 120 (60 controle + 60 experimenteel)
Leeftijd: gemiddeld 15 jaar
Meetinstrumenten:
 • CTQ (traumageschiedenis)
 • ZDG (delictgeschiedenis) 
 • BSL-95 (borderline) 
 • K-SADS-PL (DSM-IV) 
 • RCADS (angst en depressie) 
 • TSCC (traumaklachten) 
 • BDHI-D (agressie) 
 • SDQ (gedragsproblemen)
Instellingen
 • De Lindenhorst (Zeist) 
 • LSG-Rentray (Eefde) 
 • LSG-Rentray (Almelo)