Delinquente meisjes: Achtergronden, risicofactoren en interventies

Onderzoekers
Anne-Marie Slotboom
Thessa Wong 
Carolien Swier  
Tamara van der Broek

Beschrijving
Dit onderzoek laat de recente omvang van meisjescriminaliteit zien, maar richt zich vooral ook op de relatie tussen de achtergronden en risicofactoren van delinquente meisjes en bestaande gedragsinterventies. Op basis van literatuuronderzoek zijn de risicofactoren voor delinquentie bij meisjes in kaart gebracht. Vervolgens is empirisch onderzoek gedaan naar de achtergrond en de risicofactoren van meisjes die zelf rapporteren over hun delinquentie, van meisjes die verdacht zijn van het plegen van een delict en van meisjes die veroordeeld zijn voor een delict. Risicofactoren van deze meisjes zijn vergeleken met bestaande (effectieve) interventies zowel in binnen als buitenland met als doel te kijken of deze interventies geschikt zijn voor meisjes, aangepast zouden moeten worden om beter aan te sluiten bij de problematiek van delinquente meisjes, of dat mogelijk geheel nieuwe interventies ontwikkeld zouden moeten worden.

Onderzoeksvragen 
 • Wat zijn volgens de literatuur verklaringen voor delinquent gedrag bij meisjes? Wat zijn de algemene kenmerken van delinquente meisjes, en
  wat zijn de risicofactoren voor meisjesdelinquentie? 
 • Bestaan er volgens de literatuur interventies specifiek gericht op meisjes en wat is er bekend over de effectiviteit van deze interventies? 
 • Wat is de aard en omvang van de (geregistreerde) criminaliteit van delinquente meisjes in Nederland en wat zijn de demografische kenmerken
  van delinquente meisjes? 
 • Wat is de gemiddelde, minimale en maximale verblijfsduur van meisjes in de JJI’s? 
 • Wat zijn de risicofactoren van delinquente meisjes in Nederland?6 Is er een verschil in algemene kenmerken, aard van criminaliteit, en risicofactoren tussen de vier groepen delinquente meisjes (voorwaardelijk gestraft, taakstraf, jeugddetentie, PIJ)? 
 • Wat zijn de conclusies uit het literatuur- en empirische onderzoek over de noodzaak van seksespecifieke interventies? 
 • Zijn de uitkomsten van het onderzoek een reden om nieuwe gedragsinterventies te ontwikkelen?  
   
Onderzoeksrapport raadplegen
Download hier de samenvatting van het onderzoeksrapport, of raadpleeg het volledige rapport op de website van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC).