Ezinga, dr. M.A.J. (Menno)

Universitair docent

Curriculum vitae
Menno Ezinga studeerde tussen 1999-2004 ontwikkelingspsychologie in Leiden. Het onderwerp van zijn scriptie betrof de verschillen in persoonlijkheids-, gezins- en schoolkenmerken tussen jeugdige zedendelinquenten en jeugdige niet-zedendelinquenten. Hierop volgend werkte hij als junior onderzoeker op het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden bij het Schoolproject, een longitudinale studie naar adolescenten en delinquentie. In het najaar van 2004 startte hij met zijn dissertatie op het NSCR, in samenwerking met Universiteit Leiden. Het onderwerp betrof de psychosociale ontwikkeling en de ontwikkeling van probleemgedrag in de adolescentie. Sinds september 2007 werkt Menno als universitair docent bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit. Zijn huidige onderzoek betreft het psychologisch welzijn van kinderen van gedetineerde moeders.

Onderwijsactiviteiten
Inleiding in de Psychologie (Crim)
Werkgroep Verdieping en Synthese
Bachelorthesis
Masterthesis 

Vakgebied en specialisatie
Ontwikkelingspsychologie/criminologie
Kinderen, adolescenten en criminaliteit 
Psychosociale ontwikkeling en ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten
Systeeminterventies bij probleemjongeren
Zedendelinquentie en risicofactoren

Momenteel betrokken bij onderzoek 
Neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Empirie en Norm .
Kinderen van gedetineerde Moeders

Redacteur van Boek over criminele meisjes en vrouwen

Recent afgerond onderzoek
Psychosociale ontwikkeling van adolescenten en hun ontwikkeling van probleemgedrag (PhD project)
Verschillen in persoonlijkheid, omgeving en school tussen jeugdige zedendelinquenten en jeugdige geweldsdelinquenten (M-thesis) 

Publicaties
alle VU-publicaties, via Metis

Relevante publicaties voor de Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit:

  • Ezinga, M.A.J., Hissel, S.C.E.M., Slotboom, A.-M., & Bijleveld, C.C.J.H. Welzijn van kinderen van gedetineerde moeders (2009), Vrije Universiteit, Amsterdam. 


Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam