Arjan Blokland

Arjan Blokland
ABlokland@nscr.nl  
NSCR

Curriculum Vitae
Arjan Blokland (1973) studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. In 2005 promoveerde hij op het onderzoek ‘Crime over the Life Span; Trajectories of Criminal Behavior in Dutch Offenders’. Thans is hij als senior-onderzoeker werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving (NSCR), te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop (met name de periode 18+), de effecten van belangrijke levensloop transities (o.a. werk, trouwen) op die ontwikkeling en vice versa, en de mate waarin (justitiële) interventies er in slagen deze ontwikkeling te keren (o.a. gevangenisstraf, ISD).

Relevante onderzoeksthema’s 

  • Ontwikkelings- en levensloop criminologie, zedendelinquenten, evolutionaire criminologie.


Onderzoeksactiviteiten
Lange-termijn criminele carrières van volwassen vrouwen in Nederland, Boek over criminele meisjes en vrouwen

Relevante publicaties

  • Blokland, A. & Nieuwbeerta, N. (2009) Life course criminology. In: Shoham, S.G & Knepper, P. International Handbook of Criminology. London: Taylor & Francis, pp 51-92. 
  • Wermink, H., Blokland, A., Nieuwbeerta, P. & Tollenaar, N. (2009) Recidive na werkstraffen: een gematchte vergelijking met gevangenisstraffen. Tijdschrift voor Criminologie, 51, 3, 211-227. 
  • Geest, V. van der, Blokland, A., & Bijleveld C. (2009). Delinquent Development in a Sample of High-Risk Youth: Shape, Content, and Predictors of Delinquent Trajectories from Age 12 to 32. Journal of Research in Crime and Delinquency, 46: 111-143. 
  • Blokland, A. & Nieuwbeerta, P. (2006). Developmental and Life Course Studies in Delinquency and Crime; A Review of Contemporary Dutch Research. Den Haag: Boom Legal Publishers. (pp. 351) (ISBN 90-5454-731-6).


Een volledige lijst van publicaties