Medewerkers

 • prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht (VU)
 • prof. mr. Herman M. Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht (VU) en directeur Adfis, fiscaal-juridisch adviesbureau AEGON
 • mr. Jolanda J.C. van den Brink, promovendus pensioenrecht (VU)
 • mr. Michelle C.W. Tomeij, promovendus pensioenrecht (VU)
 • mr. Sijbren H. Kuiper, promovendus staats- en bestuursrecht (VU)
 • mr. Ivor R.W. Witte, promovendus pensioenrecht (VU)
 • mr. Mark E.C. Boumans, buitenpromovendus pensioenrecht (VU) en werkzaam bij PGGM
 • mr. Wouter van Heest, buitenpromovendus pensioenrecht (VU) en advocaat bij Van Heest Advocatuur
 • mr. Wim P.M. Thijssen, buitenpromovendus pensioenrecht (VU) en advocaat bij Thijssen Pensioen Advocaten
 • mr. Marloes Zaman, buitenpromovendus pensioenrecht (VU) en advocate bij Clifford Chance
 • mr. Monique J.C.M. van der Poel, onderzoeksmedewerker (VU) en advocate bij EPB-law
 • mr. Edwin Schop, onderzoeksmedewerker (VU, namens VVPJ) en werkzaam bij FlexisGroep
 • Sarah Asmelash, studentassistente (VU)

Raad van Advies

Het expertisecentrum wordt bijgestaan door een Raad van Advies, samengesteld uit externe partners die het centrum (financieel) ondersteunen. De Raad van Advies adviseert over de selectie, opzet en voortgang van de onderzoeksprojecten. De Raad evalueert ook de onderzoeksresultaten en geeft adviezen over de ontwikkeling van het centrum op korte en lange termijn.

In de Raad van Advies hebben zitting:
 • mr. L.G.J. Bessems, Stichting Pensioenfonds ABP
 • mr. G. Bierlaagh, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 • mw. mr. A.W. Hoogteijling, Vereniging van PensioenJuristen 

Partners

Zonder financiële steun van derden kan het expertisecentrum geen onderzoek doen. Daarom wil het centrum overeenkomsten aangaan met externe partners om zich van financiële steun te verzekeren. Een externe instelling moet zich gedurende een periode van bij voorkeur tenminste vier jaar verbinden als partner aan het expertisecentrum. Met deze financiële steun kunnen minimaal twee onderzoekers onder begeleiding worden aangesteld; hiervoor moet door de partners gezamenlijk een financiering van € 227.000,- (bedrag 2005) worden opgebracht.

Huidige financiers zijn:
 • Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • AEGON Levensverzekeringsmaatschappij NV
 • Pensioen Perspectief 
 • Kuijkhoven & Winter Pension Solutions

Door financiële participatie kunnen (toekomstige) partners adviseren over het onderzoek (en de publicaties kosteloos ontvangen), of een onderzoeker van het expertisecentrum tijdelijk laten detacheren bij de instelling van de partner; daarnaast kunnen zij adviesopdrachten geven en uitzetten. Bovendien kunnen de partners met volledige of gedeeltelijke korting deelnemen aan een leergang of cursus van de VU Law Academy (onder bepaalde voorwaarden).