Kenniscentrum oudere werknemers

Wat is het kenniscentrum oudere werknemers?

Het Kenniscentrum Oudere Werknemers (KOW) is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Doel van het Kenniscentrum is het verrichten van juridisch onderzoek en advisering over rechtsvragen met betrekking tot oudere werknemers. Het kenniscentrum beoogt daarnaast een bijdrage te leveren aan het oplossen van vergrijzingsvraagstukken. Het Kenniscentrum Oudere Werknemers wil daarom graag wetenschap en praktijk combineren.

Het KOW werkt nauw samen met het VU Expertisecentrum Pensioenrecht en de sectie sociaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Wat kan het KOW voor u betekenen

Het Kenniscentrum Oudere Werknemers is er voor zowel wetenschap als praktijk.

De gevolgen van de vergrijzing staan volop in de spotlights en zijn tastbaar voor vrijwel iedere organisatie. Te denken valt zowel aan overheden, sociale partners, ondernemingen, ondernemingsraden, pensioenuitvoerders en andere maatschappelijk belanghebbenden. Ontwikkelingen in beleid- en regelgeving volgen elkaar snel. Daarnaast verschijnt er vrijwel dagelijks nieuwe jurisprudentie en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling. Daardoor is er veel onduidelijkheid over de regels die gelden.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in de praktijk spelen en die worden voorgelegd zijn: 
 • Voldoen uw arbeidsvoorwaarden zoals cao’s of pensioenregelingen eigenlijk wel aan de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid? 
 • Is het toegestaan om oudere werknemers op grond van pensioenleeftijd te ontslaan? 
 • Welke regels zijn van toepassing indien werkgever en werknemers een arbeidsovereenkomst willen aangaan na 65 jaar? 
 • Wat zijn de gevolgen van een verhoging van de AOW-leeftijd?
Het KOW kan u als volgt van dienst zijn: 
 • Onderzoeksopdrachten 
 • Adviesopdrachten 
 • Het geven/organiseren van cursussen of voorlichting 
 • Publicaties en presentaties

Specialismen

Het Kenniscentrum is gespecialiseerd in de volgende thema’s: 

 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) 
 • Specifieke arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers 
 • Doorwerken na 65 jaar 
 • Ontslagrecht oudere werknemers 
 • Pensioenrecht (AOW en aanvullend pensioen)

Het  KOW wil een aantal bij voorkeur vaste partners aan zich verbinden om gestructureerd onderzoek mogelijk te maken en zijn overige doelstellingen te realiseren maar staat ook open voor advisering of onderzoeksopdrachten op maat.

Medewerkers


Prof. mr. Erik Lutjens  
Erik Lutjens is hoogleraar Pensioenrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Erik is auteur van gezaghebbende boeken en publicaties op het brede terrein van het pensioenrecht. Daarnaast is hij hoofdredacteur van onder meer de tijdschriften Pensioenjurisprudentie en Pensioen & Praktijk. Bovendien is hij programmaleider van de Postdoctorale leergang Pensioenrecht.

Prof. mr. Willem Bouwens  
Willem Bouwens is hoogleraar Sociaal Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.Willem is auteur van een aantal handboeken en diverse publicaties op het terrein van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Hij is tevens verbonden aan het Interfacultaire samenwerkingsverband Gezondheid en Recht, opgericht door VU en VUmc.

Informatie en contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Erik Lutjens.