Expertisecentrum pensioenrecht

Het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het Expertisecentrum bundelt uitgebreide kennis en jarenlange ervaring van medewerkers ten aanzien van pensioen. De leiding berust bij Prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht.


Kenmerken van het expertisecentrum
Deskundig, objectief, onafhankelijk, wetenschappelijk, praktijkgericht, oplossingsgericht.

Actueel


 • Lezingen Pensioenactualiteiten 2018
  Het Expertisecentrum Pensioenrecht organiseert in 2018 weer vier actualiteitenlezingen Pensioenrecht. Bekijk de inschrijfmogelijheid op de volgende link.
 • Regeerakkoord Rutte-III: Het einde van de verplichtstelling en het db-stelsel?
  Op vrijdagmorgen 2 februari 2018 organiseert het Expertisecentrum Pensioenrecht in samenwerking met Aegon een Flitscongres. Sociale partners, uitvoerders en Kamerleden gaan in gesprek over het regeerakkoord. Vanuit verschillende disciplines (wetenschap, uitvoerders, politiek) laten sprekers hun licht hierover schijnen. Bekijk de informatie over het congres.
 • Het Expertisecentrum Pensioenrecht heeft onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van SZW en Financiën naar verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en het algemeen pensioenfondsen. Bekijk het onderzoekrapport.
 • Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering
  Het Expertisecentrum Pensioenrecht heeft commentaar gegeven op dit wetsvoorstel. Bekijk de tekst van dit commentaar
 • Ringfencing bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
  Prof. Lutjens geeft commentaar op het advies van de Raad van State over het amendement om ringfencing bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen die fuseren mogelijk te maken. Lees zijn commentaar.
 • Op 2 maart 2016 organiseert het Expertisecentrum Pensioenrecht een congres over de uitvoering van pensioenregelingen in Belgie en over het onderzoeksrapport verplichte bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds. Bekijk de informatie over het congres. 


Nieuwsbrieven

Nieuws van het expertisecentrum Pensioenrecht

Kenniscentrum oudere werknemers

Juridisch onderzoek en advies over rechtsvragen met betrekking tot oudere werknemers.

Onderzoek

Lopend en afgerond onderzoek van het expertisecentrum.

Publicaties

De onderzoeksprojecten van het expertisecentrum resulteren in publicaties, zowel na afronding van de projecten als tussentijds.

Cursussen

Het onderwijs van het expertisecentrum bestaat uit regulier en postacademisch onderwijs.

Medewerkers

Medewerkers, raad van advies en partners van het expertisecentrum.

Contact

Neem contact op met het expertisecentrum.