Expertisecentrum Pensioen - Arbeid - Wonen/Zorg (EPAZ)

EPAZ is een samenwerkingsverband van de Faculteiten Economie en Rechtsgeleerdheid en het Talma Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. EPAZ stelt zich ten doel door het verrichten van studies een bijdrage te leveren aan een goede, houdbare en toekomstbestendige inrichting van het stelsel voor pensioen, arbeid en wonen/zorg in onderlinge samenhang.

Werkwijze
EPAZ richt zicht op de onderwerpen pensioen, arbeid en wonen/zorg in samenhang en daarvan zowel de economische als juridische kanten, en aspecten van wonen, zorg, welzijn en wonen. EPAZ werkt dus multidisciplinair. EPAZ wil in overleg met stakeholders op pensioenterrein en aanbieders van woon- en zorgproducten (zoals overheden, sociale partners, pensioenuitvoerders, zorgaanbieders, woningcorporaties) een platform vormen om ideeën uit te wisselen en te bespreken, alsmede om onderwerpen vast te stellen waar EPAZ zich in haar studies op zal richten. Het doel is voor de pensioenpraktijk en het pensioenbeleid relevante vraagstukken te onderzoeken, in wisselwerking met de aandachtsgebieden wonen en zorg.

Contact met EPAZ
E-mail: EPAZ@vu.nl
Contactpersoon: Prof. E. Lutjens
Tel: 06 52 418408

Klik hier voor informatie over EPAZ
Klik hier voor informatie over EPAZ-bijeenkomsten
Klik hier voor EPAZ in de pers

EPAZ onderzoek

Studie 2015/1:    Pensioengeld bestemmen voor wonen en zorg

 

Bekijk hier de voorkant en de inhoud van de uitgave.

empty 

empty

Klik hier voor de dia's van de presentatie op 19 februari 2015.