Onderzoeksprofiel

Onderzoeksprofiel - verkeer

Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU richt zich op de relatie tussen recht, bestuur, politiek en maatschappij. Wat 'doet' het recht in een snel veranderende samenleving? Waar liggen maatschappelijke, morele en andere grenzen van juridische oplossingen? Hoe verhoudt de rechtswetenschap zich tot andere wetenschappelijke disciplines? Deze vragen worden beantwoord in grensverleggend onderzoek naar specifieke grondslagen van het recht, vaak met een internationaal en/of multidisciplinair karakter.

Wetenschappelijke afdelingen