Toelichting promovendiopleiding

Iedereen die ná 1 april 2015 is begonnen aan een promotieonderzoek dat aan de VU verdedigd zal worden, zal tijdens het promotietraject 30 EC aan opleiding en training moeten vergaren. Dit vereiste geldt voor zowel promovendi met een aanstelling aan de faculteit als voor buitenpromovendi.

De promovendiopleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt aangeboden door de Graduate School. Daarnaast wordt een aantal cursussen aangeboden door andere faculteiten/diensten van de VU. De opleiding bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, verplichte keuzeonderdelen en een vrij gedeelte. Zie hier de inhoud van de promovendiopleiding. Het staat promovendi daarnaast vrij om cursussen te volgen die worden aangeboden door andere Graduate Schools of onderzoeksinstituten.

Vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling te vragen voor een aantal EC en/of verplichte onderdelen van de promovendi-opleiding, bijvoorbeeld omdat de promovendus relevante kennis of vaardigheden elders heeft opgedaan of reeds een vergelijkbare cursus heeft gevolgd. Een verzoek tot (gedeeltelijke of algehele) vrijstelling dient door de promovendus en promotor te worden ingediend bij de Graduate School.

Hora Finita
Promovendi dienen zelf hun opleidingsactiviteiten bij te houden in het promotievolgsysteem van de VU, Hora Finita, en indien mogelijk een bewijs van deelname/certificaat of ander bewijsstuk te uploaden. De Graduate School zal deze activiteiten vervolgens in Hora Finita accorderen.

Karakter opleiding Graduate School

De Graduate School Rechtsgeleerdheid beoogt onderzoeksactiviteiten aan te bieden die als middel fungeren om:

  • eigen onderzoek te bespreken;
  • terugkoppeling te krijgen en te geven;
  • te spreken over strategische, ethische en professionele kanten van het doen van onderzoek;
  • meer algemene ontwikkelingen in het recht en in onderzoek te bespreken;
  • kennis te maken met ‘big shots’ uit het vakgebied;
  • een duurzaam netwerk te ontwikkelen.


Activiteiten van de Graduate School vallen bijna altijd onder de promovendiopleiding, maar zij staan te allen tijde open voor alle onderzoekers en geïnteresseerden.