Promovendiopleiding

Iedereen die ná 1 april 2015 is begonnen aan een promotieonderzoek dat aan de VU verdedigd zal worden, zal tijdens het promotietraject 30 EC aan opleiding en training moeten vergaren.

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt de promovendiopleiding aangeboden door de Graduate School. De opleiding bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, verplichte keuzeonderdelen en een vrij gedeelte. Zie hier de exacte inhoud van de promovendiopleiding.

Promovendi worden geacht om aan het verplichte gedeelte deel te nemen, vrijstellingen worden alleen bij wijze van hoge uitzondering verstrekt. Voor de gebonden en vrije keuzeruimte kan ook relevante werkervaring of elders gevolgd vergelijkbaar onderwijs voor goedkeuring worden ingediend.

Promovendi maken aan het begin van hun traject een Opleidings- en begeleidingsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe de promovendiopleiding eruit zal zien. Dit plan kan te allen tijden worden aangepast, dit gaat dan wel in overleg met promotor en de promovendicoördinator. Bij geregistreerde deelname aan een evenement van de Graduate School worden de EC automatisch verwerkt. Na het voltooien van onderdelen elders aan de VU of buiten de VU wordt de promovendus/a verzocht middels een bewijsstuk succesvolle deelname aan te tonen. Voor het aanvragen van vrijstellingen en het indienen van bewijsstukken voor voltooide onderdelen kan contact worden opgenomen met promovendicoördinator Joost Meijer of Maj Eimers: graduateschool.rechten@vu.nl

Karakter opleiding Graduate School

De Graduate School Rechtsgeleerdheid beoogt onderzoeksactiviteiten aan te bieden die als middel fungeren om:

  • eigen onderzoek te bespreken;
  • terugkoppeling te krijgen en te geven;
  • te spreken over strategische, ethische en professionele kanten van het doen van onderzoek;
  • meer algemene ontwikkelingen in het recht en in onderzoek te bespreken;
  • kennis te maken met ‘big shots’ uit het vakgebied;
  • een duurzaam netwerk te ontwikkelen.


Activiteiten van de Graduate School vallen bijna altijd onder de promovendiopleiding, maar zij staan te allen tijde open voor alle onderzoekers en geïnteresseerden.